1. Släktsaga som lyft Sverige. Min familj har i generationer skött den här skogen till vad den är idag. Den är grunden för mitt företag, Sveriges klimatarbete och det svenska välståndet.

2. Biologisk mångfald. I vår skog har vi olika miljöer vilket är bra för den biologiska mångfalden. På ett ställe samsas eken, boken och de gamla tallarna. På ett annat är det produktionsskog som gör att vi får hållbara material till hus, bränsle och papper. Och på ett tredje en skog som växer. De olika typerna av skog gör att alla växter och djur får plats.

3. Trygghet för framtiden. För varje träd vi fäller så planterar vi två nya. Då får vi mer hållbara produkter och mer skog där vi alla kan plocka bär, springa, cykla och bara vara i. Det kanske är det viktigaste med skogen, att alla kan vara där.