Stämmoboken

Stämmoboken skickades ut till alla anmälda deltagare per post den 4 maj.

Beredningsutskottets förslag

Beredningsutskottet har den 17 maj justerat sitt förslag vad avser föredragningslistans punkt 19 Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedning, däribland dess ordförande.