Ramprogram LRFs riksförbundsstämma

Tisdagen den 23 maj

09.30 Busstransfer från Arlanda flygplats

09.45 Busstransfer från Bromma flygplats

10.00 Busstransfer från Cityterminalen

10.00 Registrering och kaffe

11.30 Stämman öppnas

Förbundsordförande Palle Borgström

Utmärkelsen Årets lokalavdelning utdelas

12.20 Lunch

13.20 Stämmoförhandlingarna enligt föredragningslista

VD Anna Karin Hatt

Årsredovisningar

Valärenden

15.15 Eftermiddagskaffe

15.45 Stämmoförhandlingar

Utmärkelsen LRFs guldnål utdelas

17.30 Stämman avslutas för dagen

19.00 Samling fördrink

Stämmomiddag

01.00 Kvällen avslutas

Onsdagen den 24 maj

08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas

10.00 Kaffe

10.30 Stämmoförhandlingar

12.00 Lunch

13.00 Stämmoförhandlingar

16.00 Stämman avslutas

16.15 Busstransfer till Arlanda och Bromma flygplatser samt till Cityterminalen