Åsa Odell, förste vice ordförande, LRF

Åsa Odell

Vice ordförande

Driver ett lantbruk tillsammans med familjen i Södra Åby, Skåne. Produktionsinriktning är integrerad grisuppfödning och växtodling. Företaget sysselsätter fem personer på heltid. Åsa är utbildad lantmästare och har lång erfarnhet av styrelsearbete. Ledamot sedan 2010. 

Delegation: Ordförande i Köttdelegationen. 

Utskott: Ordförande i Revisions- och finansutskottet. 

Arbetsgrupper: Ordförande i Framtidens folkrörelse och Etiska riktlinjer. Ledamot Framtida CAP 

 
070-538 11 24
 
asa.odell@lrf.se

 

Paul Christensson, andre vice ordförande, LRFs styrelse

Paul Christensson

Vice ordförande

Driver tillsammans med sin bror och familjen flera företag i Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Verksamheten består av skogsbruk, växtodling, svin-, äggproduktion och entreprenadverksamhet. Har varit aktiv inom skogsägarrörelsen i mer än 30 års tid och är även vice ordförande i Södra Skogsägarna och styrelseordförande i Agro Väst. Ledamot sedan 2019. 

Delegation: Ordförande Skogsägardelegationen. 

Utskott: Ledamot i Kooperativ samrådsgrupp. 

Arbetsgrupp: Ledamot Fossilfri omställning.  

 

070-659 97 05 
paul.christensson@lrf.se
 

 

Beatrice Ramnerö porträttbild

Beatrice Ramnerö

Ledamot 

Utbildad markväxtagronom som driver Skatauddens Lantgård i Älvsbyn tillsammans med sin sambo efter att ha genomfört generationsskifte under 2021. Skatauddens Lantgård är ett diversifierat lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion, jordgubbsodling och besöksnäringsverksamhet. Beatrice jobbar även med näringslivsutvecklingsfrågor kopplade till de gröna näringarna. Ledamot sedan 2021. 

Delegation: Ledamot Revision- finansutskottet. 

Arbetsgrupp: Ledamot Framtidens folkrörelse. 


073-6471877
 
beatrice.ramnero@lrf.se

 

Fredrik Andersson, riksförbundsstyrelsen

Fredrik Andersson

Ledamot 

Driver, tillsammans med sin far, Viby Sävgården utanför Arboga med 600 hektar åker. Växtodlingen producerar utsäde, fröer och spannmål till avsalu. Och varje år en ny pröva-på-gröda. I företaget ingår entreprenadverksamhet och uthyrning av bostäder och kontorslokaler. Han sitter också i styrelsen för Frökontrollen Mellansverige AB. Fredrik är utbildad agronom och, via sitt konsultbolag, även sakkunnig kring jordbrukets påverkan av Slussen-projektet och med intrångsvärdering vid bildande av vattenskyddsområden. Ledamot sedan 2020. 

Delegation: Ledamot Revisions- och finansutskottet samt Växtodlingsdelegationen.  

Arbetsgrupp: Ledamot Framtidens CAP 

0703-48 34 00 
fredrik.andersson@lrf.se

 

Joakim Borgs, styrelseledamot LRF

Joakim Borgs

Ledamot

Driver en gård tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och skogsbruk i Gustafs, Dalarna. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, vice ordförande i Lantmännens förtroenderåd och styrelseledamot i Gävleortens Mejeriförening. Ledamot sedan 2017. 

Delegation: Vice ordförande Entreprenaddelegationen 

Arbetsgrupp: Ledamot Fossilfri omställning. 


070-573 21 11
 
joakim.borgs@lrf.se

 

Lena Åsheim, styrelseledamot LRF

Lena Åsheim

Ledamot 

Driver tillsammans med sin man Lillö Kungsgård utanför Kristianstad, Skåne. Verksamheten består av köttdjursuppfödning och 350 hektar åker- och betesmark. Lena är ekonomagronom och har under sitt yrkesliv arbetat med livsmedelsindustri, bioenergi, innovation och lantbruk. Lena har lång erfarenhet av styrelseuppdrag knutna till lantbruket. Ledamot sedan 2017. 

Delegation: Ordförande Branschrådet Lokal mat och dryck samt ledamot Trädgårdsdelegationen. 


070-821 21 50
 
lena.asheim@lrf.se
 

 

Lennart Nilsson, styrelseledamot LRF

Lennart Nilsson

Ledamot 

Driver Storegård, utanför Harplinge i Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning samt maskinstation. Lennart Nilsson har tidigare varit regionordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag inom nötköttsorganisationer samt andra branschorganisationer. Ledamot sedan 2012. 

Delegation: Ordförande Växtodlingsdelegationen. 

Arbetsgrupp: Viltskador. 


070-655 03 52
 
lennart.nilsson@lrf.se

 

Lotta Folkesson, styrelseledamot LRF

Lotta Folkesson

Ledamot 

Driver tillsammans med sin man lantbruk med växtodling och skog i byn Selsberg utanför Vännäs. Familjen har också ett företag med skogsentreprenad med tolv anställda. Lotta Folkesson är ordförande i LRF Västerbotten. Ledamot sedan 2012. 

Delegation: Ordförande i Hästdelegationen.

070-351 96 97 
lotta.folkesson@lrf.se
 

 

Marcus Söderlind, styrelseledamot LRF

Marcus Söderlind

Ledamot 

Är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru i Långhult utanför Habo, Jönköpings län. Företaget producerar ekologiska grönsaker både på friland och i växthus. Tomater är den huvudsakliga grödan, men på gården odlas ett mycket brett sortiment av grönsaker och snittblommor. Försäljningen sker både till grossister och direkt till konsument. Ledamot sedan 2013. 

Delegation: Ordförande Trädgårdsdelegationen 


070-814 61 49
 
marcus.soderlind@lrf.se
 

 

Martin Moraeus, styrelseledamot LRF

Martin Moraeus

Ledamot 

Driver en spannmålsgård i Orsa, Dalarna och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Han har flera andra förtroendeuppdrag, i bland annat Dalarnas Försäkringsbolag och Orsa Besparingsskog. Ledamot sedan 2017. 

Delegation: Ledamot Skogsägardelegationen. 

Arbetsgrupp: Ledamot Etiska riktlinjer och Framtida CAP. 


073-027 86 49
 
martin.moraeus@lrf.se

 

mikaela johnsson, styrelseledamot LRF

Mikaela Johnsson

Ledamot 

Bor tillsammans med maken Christian på Ågård utanför småländska Ljungby och är utbildad lantmästare. Sedan 2007 driver hon familjeföretaget tillsammans med Christian och anställda. Åsgårds lantbruk omfattar åker, vall och produktiv skogsmark. På gården finns suggor, slaktsvinsplatser och även ett vilthägn med både mufflon och dovhjort. Ledamot sedan 2019. 

Utskott: Ledamot i Revisions- och finansutskottet samt Köttdelegationen. 

Arbetsgrupp: Ledamot viltskador och Etiska riktlinjer. 


070-674 39 51
 
mikaela.johnsson@lrf.se

 

Pirjo Gustafsson, fackligt representant för Saco i LRFs styrelse

Pirjo Gustafsson

Facklig representant för Saco 

076-117 40 40
 
pirjo.gustafsson@lrf.se

 

Kristina Bengtsson, facklig representant för Union i LRFs riksförbundsstyrelse

 

Kristina Agerviken

Personalrepresentant Unionen

070-678 23 24 
kristina.agerviken@lrf.se