LRF samarbetar med LRF Konsults försäkringsrådgivare för att du som är medlem i LRF ska få hjälp och stöd om du drabbas av en större skada.

Fullständig information om försäkringsrådgivning hittar du här, men några viktiga punkter att tänka på är:

  • Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan några åtgärder vidtas, saker kan behöva ett godkännande för att ersättas
  • Du som LRF-medlem och drabbad av skogsbranden uppmanas att kontakta LRF Konsults försäkringsrådgivare. Första rådgivningstillfället är kostnadsfritt. Läs mer här. Bara att förstå omfattningen av sin egen försäkring kan vara svårt utan hjälp av en som är erfaren
  • Acceptera aldrig ett förslag till skadereglering direkt. Ta hem förslaget och fundera och stäm gärna av det med försäkringsrådgivarna enligt punkten ovan
  • Tänk på att frågor om beskattning komplicerar utfallet av en försäkringsreglering. Även generationsskifte/försäljning är viktiga parametrar som komplicerar bilden