För att den svenska ekologiska produktionen ska kunna öka är det nödvändigt med rimliga och förutsägbara regler. Därför arbetar LRF intensivt med att påverka EU-reglerna för ekologisk produktion. Vi ansvarar dessutom för arbetet med de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, som underlättar för den enskilda producenten genom att göra EUs regler mer lättförståeliga och göra tillämpningen av reglerna mer enhetlig och tydlig.

Regeringen vill ha mer eko

Regeringen har i Livsmedelsstrategin satt mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och 60 procent offentlig konsumtion till år 2030.

LÄS MER: Regeringen satsar 50 miljoner för ökad eko-produktion

LRF jobbar nära Jordbruksverket i arbetet med att planera hur målen i Livsmedelsstrategin ska nås. Jordbruksverket har i samarbete med LRF och andra organisationer tagit fram en åtgärdsplan.

Ny EU-förordning

I april 2018 beslutade EU-parlamentet om en ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Grundtanken bakom den nya förordningen är att samma regler ska gälla i alla EU-länder. Nu arbetar vi med hur den nya förordningen ska implementeras i Sverige.

Intressanta rapporter

Varje år tar Agroidé på uppdrag av LRF fram en rapport om den ekologiska marknadens värde och potential presenteras. 

Du hittar den senaste marknadsrapporten här.

Projektet Ökad ekologisk produktion har tagit fram ett antal intressanta faktablad och kompendier för dig som är intresserad av ekologisk produktion.

LRF deltar i kampanjen bliekobonde.nu tillsammans med Krav, Coop och Ekologiska lantbrukarna. Syftet är att sprida kunskap om affärsmöjligheter inom ekologisk produktion och skapa mötesplatser för dialog. 

 

Sara Stjernholm, Expert ekologisk produktion
Telefon: 08-787 51 49
sara.stjernholm@lrf.se