LRF ser ekologiskt som en växande mervärdesmarknad och en affärsmöjlighet. Vi arbetar för en ökad svensk livsmedelsproduktion och ökade marknadsandelar för all svensk mat, både konventionell och ekologisk. Det är marknaden som ska styra hur stor andel av produktionen som är ekologisk.

Mer svenskt ekologiskt

LRF arbetar för att den ökande efterfrågan på ekologisk mat ska mötas med svenskproducerade varor. Den ekologiska marknadens värde och potential förmedlas genom Ekowebs årliga marknadsrapport och Ekowebs nyhetsbrev, som alla medlemmar fritt får ta del av. 

Du hittar den senaste marknadsrapporten här.

För att den svenska ekologiska produktionen ska kunna öka är det nödvändigt med rimliga och förutsägbara regler. Därför arbetar LRF intensivt med att påverka EU-reglerna för ekologisk produktion. Vi ansvarar dessutom för arbetet med de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, som underlättar för den enskilda producenten genom att göra EUs regler mer lättförståeliga och göra tillämpningen av reglerna mer enhetlig och tydlig.

Allt svenskt är klimatsmart i jämförelse

LRF ser inga grundläggande motsättningar mellan svensk ekologisk och svensk konventionell produktion. Tvärtom, det är intressant med olika utgångpunkter för att utveckla hållbarhet, mervärden och konkurrenskraft.  All svensk mat, både ekologisk och konventionell, är klimatsmart jämfört med import och produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn.

Kontakt

Auni Hamberg, Marknadsutvecklare Livsmedel
Telefon: 08-787 54 25
E-post: auni.hamberg@lrf.se