För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion. Syftet har varit att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika.

Riktlinjerna ger en samlad och översiktlig beskrivning av EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 om ekologisk produktion, och kan användas av producenter som ett stöd för att uppfylla reglerna. De ekologiska producenterna är huvudmålgrupp, men även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan med flera kan ha nytta av riktlinjerna.

Här hittar du den senaste myndighetsgranskade versionen av Nationella riktlinjer: version 5, publicerad 20190913. 

Här hittar du vilka ändringar som gjorts i version 5 av Nationella riktlinjer.

Nationella riktlinjer 2018-2020

KRAV, LRF och Ekologiska Lantbrukarna har sökt och fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen utveckla och förbättra Nationella Riktlinjer för ekologisk produktion. Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel ingår. Läs mer om projektet på KRAVs webbplats www.krav.se/nationellariktlinjer

Tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion

Du hittar senaste listan på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel, ansökningsmall och beskrivning av arbetsprocessen kring bedömningar här.