Listan omfattar de produkter och ämnen som har bedömts tillåtna att använda i ekologisk produktion. Här finns dokument som beskriver arbetsprocessen när en insatsvara ska bedömas samt den mall som ska användas vid bedömning av en insatsvara.