>>Tillåtetbedömda insatsvaror

Här hittar du en lista på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel. Listan omfattar de produkter och ämnen som har bedömts tillåtna att använda i ekologisk produktion.

>>Mall för bedömning av insatsvaror
Mallen för att ansöka om tillåtetbedömning av ett gödsel- eller jordförbättringsmedel. 

>>Arbetsprocess för bedömning
Dokument som beskriver arbetsprocessen när en insatsvara ska bedömas.

Frågor eller uppdateringar? Josefine Johansson Zuazu, projektledare Nationella riktlinjer, nationellariktlinjer@ekolantbruk.se eller ring 070-931 47 73.