>>Tillåtetbedömda insatsvaror

Här hittar du en lista på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel. Listan omfattar de produkter och ämnen som har bedömts tillåtna att använda i ekologisk produktion.

>>Mall för bedömning av insatsvaror
Mallen för att ansöka om tillåtetbedömning av ett gödsel- eller jordförbättringsmedel. 

>>Arbetsprocess för bedömning
Dokument som beskriver arbetsprocessen när en insatsvara ska bedömas.

Frågor eller uppdateringar? Maila till Elvira Forsström, projektledare Nationella riktlinjer, nationellariktlinjer@lrf.se eller ring 072-141 55 88.