Inom ramen för projektet Nationella riktlinjer har en ny process för tillåtetbedömning av insatsmedel till lantbruket tagits fram. Tillåtetbedömda produkter kommer från den 15 oktober publiceras på en helt ny digital plattform www.insatslista.se. Tillåtetbedömningen tas från samma datum över av FiBL. Information om ansökningsförfarande finns på samma site.
Publicerade listor på denna plats kommer ligga kvar under 2021 men kommer inte uppdateras, gå till www.insatslista.se för uppdaterad information från den 15 oktober.

>>Tillåtetbedömda insatsvaror

Här hittar du en lista på tillåtetbedömda gödsel- och jordförbättringsmedel. Listan omfattar de produkter och ämnen som har bedömts tillåtna att använda i ekologisk produktion.

>>Mall för bedömning av insatsvaror
Mallen för att ansöka om tillåtetbedömning av ett gödsel- eller jordförbättringsmedel. 

>>Arbetsprocess för bedömning
Dokument som beskriver arbetsprocessen när en insatsvara ska bedömas.

Frågor eller uppdateringar? Josefine Johansson Zuazu, projektledare Nationella riktlinjer, nationellariktlinjer@ekolantbruk.se eller ring 070-931 47 73.