Listan omfattar de produkter och ämnen som har bedömts tillåtna att använda i ekologisk produktion. Här finns dokument som beskriver arbetsprocessen när en insatsvara ska bedömas samt den mall som ska användas vid bedömning av en insatsvara. 

KRAV får 2,71 Mkr (2018-2019) för att utveckla de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, i samarbete med LRF och Ekologiska Lantbrukarna och i dialog med branschen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. I projektet ingår att ta fram en användarvänlig digital lösning för de nationella riktlinjerna. 

Frågor eller uppdateringar maila till Kjell Sjödahl Svensson, projektledare Nationella riktlinjer NR@krav.se eller ring 070-311 44 37.