Författaren Eva Hagström Öberg presenterar sin rapport på mötet. Hon konstaterar att Sverige är ett land med goda förutsättningar för ekologisk produktion, men att det finns många utmaningar vid en omläggning.
– En del av dessa kan lösas på den egna gården eller i samarbete med kollegor i närområdet. Men andra kräver utvecklingsinsatser på branschnivå eller till och med ändringar i regelverken både på svensk och europeisk nivå, säger Eva Hagström Öberg.
Genom att intervjua en rad personer, alltifrån ekologiska lantbrukare till produktionsrådgivare och tjänstemän har hon ringat in en rad utmaningar för ekoodlarna:
• Brist på initierad rådgivning
• Oro för vikande vilja till merbetalning
• Otydliga politiska signaler
• Svårt att lägga om en del av gårdens produktion till ekodrift
• Irritation över nya regler och ökad kontroll
• Godkänd växtnäring är dyr och svår att få tag i
På mötet i Stockholm kommer Eva Hagström Öberg att presentera sina slutsatser och rekommendationer.