Vad gör LRF för att stödja svenska ekologiska bönder?

Specifikt för ekologisk produktion jobbar vi för att EUs förordning för ekologisk produktion och övriga certifieringar, till exempel KRAV, ska vara praktiskt tillämpliga för svenska lantbrukare och medföra en merbetalning för de mervärden som skapas. Vi jobbar också för att politiska prioriteringar inom ekologiskt ska gynna svenska lantbrukare. Vi jobbar för att efterfrågan på ekologiska livsmedel ska kunna mötas av svenskproducerade livsmedel.

Förespråkar LRF någon särskild mat?

LRF anser att det är marknadens efterfrågan som ska styra produktionen. Samtidigt jobbar vi för våra medlemmars intressen, som producerar svenska livsmedel. Vi tycker att människor ska välja att äta vad de vill men gärna välja svenskt. Det tycker vi eftersom att en svensk produktion av livsmedel har många mervärden, både konventionell och ekologisk.

På vilket sätt hör ekologiskt och konventionellt ihop?

Det finns både ekologiska och konventionella bönder i Sverige idag, inom alla kategorier. De är ofta grannar och samarbetar med varandra kring exempelvis tjänster, foder och andra insatsvaror. En del konventionella insatsvaror går in i det ekologiska lantbruket, till exempel stallgödsel, utsäde, avelsdjur, medan en del ekologiska produkter går till det konventionella lantbruket, till exempel tjurkalvar från mjölkproduktionen.

Ekologiska och konventionella bönder har mycket gemensamt i de naturliga förutsättningarna för produktion, men villkoren kan skilja sig åt på grund av olika regelverk. De behöver till viss del hantera utmaningar med hjälp av olika metoder, som till exempel hantering av ogräs och skadegörare. På så sätt lär sig båda produktionssätten om hur man kan hantera utmaningar som alla lantbrukare står inför, fast på olika sätt. Det leder utvecklingen framåt och gör att det går snabbare att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar som lantbruket står inför.

Ekologiskt är idag ett mervärdeskoncept på marknaden. Det finns en målgrupp som efterfrågar dessa livsmedel och vi vill kunna möta den efterfrågan med svenska livsmedel. Olika målgrupper efterfrågar olika livsmedel. Ekologiskt är ofta lite dyrare vilket inte passar alla konsumenter. Olika marknadssegment medför ett varierat utbud av livsmedel.

Vad kan ekologiskt bidra med till svenska bönder?

Svenskt ekologiskt har länge inneburit en möjlighet för svenska bönder att ta ut ett mervärde på marknaden. Merbetalningen är en förutsättning för att lantbrukarna ska kunna göra de extra åtgärder som ekologisk produktion innefattar. Möjligheten till differentiering på marknaden påverkar generellt sett lönsamheten positivt och skapar fler mervärden för svenskt lantbruk. Olika produktionssätt bidrar också till att driva utvecklingen av produktionsmetoder framåt.