För att den svenska ekologiska produktionen ska kunna öka är det nödvändigt med rimliga och förutsägbara regler. Därför arbetar LRF intensivt med att påverka EU-reglerna för ekologisk produktion. 

Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

LRF har deltagit i arbetet med att ta fram åtgärdsplanen med etappmål för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har lett arbetet i samråd med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan.

Syftet är att nå regeringens mål inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Åtgärdsplanen färdigställdes i april 2018 och innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder som ska bidra till att uppfylla målen.

LÄS MER: Regeringen satsar 50 miljoner för ökad eko-produktion

Ny EU-förordning

I april 2018 beslutade EU-parlamentet om en ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Grundtanken bakom den nya förordningen är att samma regler ska gälla i alla EU-länder. Nu arbetar vi med hur den nya förordningen ska implementeras i Sverige.

Intressanta rapporter

Projektet svensk Ökad ekologisk produktion, beställd av LRF, har tagit fram ett antal intressanta faktablad och kompendier för dig som är intresserad av ekologisk produktion.

Inom ramen för Jordbruksverkets åtgärdsplan för ökad ekologisk produktion och konsumtion har Ekologiska Lantbrukarna beviljats medel för att utveckla marknadsrapporter för ekologisk produktion och konsumtion. Rapporten Svenskt Ekoindex följer försäljningen av ekologisk mat med svensk råvara i dagligvaruhandeln, med mera. Rapporten och andra intressanta rapporter hittar du på deras hemsida: Ekologiska Lantbrukarna (ekolantbruk.se)