För att den svenska ekologiska produktionen ska kunna öka är det nödvändigt med rimliga och förutsägbara regler. Därför arbetar LRF intensivt med att påverka EU-reglerna för ekologisk produktion. Vi ansvarar dessutom för arbetet med de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, som underlättar för den enskilda producenten genom att göra EUs regler mer lättförståeliga och göra tillämpningen av reglerna mer enhetlig och tydlig.

Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

LRF har deltagit i arbetet med att ta fram åtgärdsplanen med etappmål för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket har lett arbetet i samråd med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan.

Syftet är att nå regeringens mål inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Åtgärdsplanen färdigställdes i april 2018 och innehåller arbetsgruppens förslag till åtgärder som ska bidra till att uppfylla målen.

LÄS MER: Regeringen satsar 50 miljoner för ökad eko-produktion

Ny EU-förordning

I april 2018 beslutade EU-parlamentet om en ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Grundtanken bakom den nya förordningen är att samma regler ska gälla i alla EU-länder. Nu arbetar vi med hur den nya förordningen ska implementeras i Sverige.

Intressanta rapporter

Varje år tar Agroidé på uppdrag av LRF fram en rapport om den ekologiska marknadens värde och potential presenteras. 

Du hittar den senaste marknadsrapporten här.

Projektet Ökad ekologisk produktion har tagit fram ett antal intressanta faktablad och kompendier för dig som är intresserad av ekologisk produktion.

Kontakt:
Elvira Forsström, Expert ekologisk produktion
Telefon: 010-184 42 40
E-post: elvira.forsstrom@lrf.se