EU-reglerna är en grundnivå för ekologisk produktion och omfattar växtodling, djurhållning, biodling, vattenbruk, vildväxande produktion, livsmedelsförädling, import, slakt och fodertillverkning. Om du vill kan du dessutom följa KRAVs eller Demeterförbundets regler, som i vissa avseenden är striktare än EU-reglerna.

Kontrollorgan för ekologiskt

För att din produktion ska bli certifierad måste den kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan. Det görs genom att du förbinder dig att följa reglerna och att ta emot kontrollbesök. När kontrollorganet godkänt din produktion får du ett certifikat, och har rätt att märka dina produkter som ekologiska.

Det är obligatoriskt att märka ekologiska produkter med EU-märket. Du kan också använda KRAVs eller Demeterförbundets märke, om du är certifierad enligt deras regelverk, alltid tillsammans med EU-märket. Läs mer om ekologiskt jordbruk inom EU på EU-kommissionens webbplats.

För certifiering av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel finns flera certifieringsorgan. Kiwa Aranea, SMAK, HS certifiering, Valiguard, Intertek och ProSanitas.

Här hittar du information om de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion. De visar branschens tolkning av EU-förordningen för ekologisk produktion.

Kontakt
Elvira Forsström, Expert ekologisk produktion
Telefon: 010-184 42 40
E-post: elvira.forsstrom@lrf.se