Dan Widegren och Olof Ansén

Myndighetskontakter

Väl fungerande myndighetskontakter är en av de absolut viktigaste nycklarna för att våra företag ska lyckas. Ett gott samarbete gynnar livsmedelsförsörjningen, företagsliv, arbetstillfällen, miljöarbete och klimatomställningen. Under 2019 arbetar vi intensivt med detta och kallar det God myndighetsutövning.