LRF Dalarnas uppgift är att medverka till utveckling av företag och företagare med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

 

Regionstyrelse och regionstämma

LRF Dalarna leds av en regionstyrelse, som väljs av regionstämman som är det regionalt högst beslutande organet. Regionstämman väljer också fullmäktige till LRFs riksförbundsstämma.

 

Kommungrupper

I LRF Dalarna finns 15 kommungrupper, som fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen. Kommungrupperna arbetar främst mot kommunen med påverkansarbete, näringspolitik och frågor som rör ägande och brukande samt opinionsbildning.

 

Lokalavdelningar

LRF Dalarna har 28 lokalavdelningar. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter som studiebesök, temakvällar, fältvandringar och mycket annat. Det är lokalavdelningarna som väljer fullmäktige till regionstämman.

 

LRF Ungdomen

Alla LRF-medlemmar under 36 år är medlem i LRF Ungdomen, som är ett nätverk för unga företagare i de gröna näringarna. LRF Ungdomen har omfattande verksamhet för unga medlemmar och verkar med en egen styrelse och verksamhet i länet.

 

Regionkontor och personal

LRF Dalarna ingår tillsammans med LRF Gävleborg och LRF Mälardalen i den operativa enheten LRF Mitt, som har gemensam personal för de tre LRF-regionerna.

LRF Mitt har kontor i Borlänge, Sandviken och Uppsala.