LRF Dalarnas uppgift är att främja utvecklingen av företag och entreprenörer inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och landsbygdsmiljöer. Vi vill bidra till våra medlemmars mål om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft, så att de kan bidra till en levande landsbygd.

Till sidomenyn

Regionstyrelse och regionstämma

LRF Dalarna leds av en regionstyrelse, som väljs av regionstämman som är det regionalt högst beslutande organet. Regionstämman väljer också fullmäktige till LRFs riksförbundsstämma.

Till sidomenyn

Kommungrupper

I LRF Dalarna finns 15 kommungrupper, som fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen. Kommungrupperna arbetar främst mot kommunen med påverkansarbete, näringspolitik och frågor som rör ägande och brukande samt opinionsbildning.

Till sidomenyn

Lokalavdelningar

LRF Dalarna har 28 lokalavdelningar. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter som studiebesök, temakvällar, fältvandringar och mycket annat. Det är lokalavdelningarna som väljer fullmäktige till regionstämman.

Till sidomenyn

LRF Ungdomen

Alla LRF-medlemmar under 36 år är medlem i LRF Ungdomen, som är ett nätverk för unga företagare i de gröna näringarna. LRF Ungdomen har omfattande verksamhet för unga medlemmar och verkar med en egen styrelse och verksamhet i länet.

Mer om LRF Ungdomen
Till sidomenyn

Regionkontor och personal

LRF Dalarna ingår tillsammans med LRF Gävleborg och LRF Mälardalen i den operativa enheten LRF Mitt, som har gemensam personal för de tre LRF-regionerna.

LRF Mitt har kontor i Borlänge, Sandviken och Uppsala.

Kontakt
Senast uppdaterad: 2024-05-03