Till sidomenyn

Kallelse till extra regionstämma för LRF Halland

Vad: Kallelse till extrastämma
När: Måndag den 17 juni kl.19.00-20.00
Målgrupp: Valda fullmäktige 

Plats: Digitalt via Teams - möteslänk skickas ut dagen innan.
(mötet öppnar kl.18.15 för fullmäktige att logga in och förbereda sig - var ute i god tid)

Har du som vald fullmäktige ej möjlighet att delta? Ta kontakt med din ersättare. Du behöver även informera vem som ersätter dig till Yvonne Andersén eller Sissi Fredberger på regionkontoret (kontaktuppgifter finns nedan).

Behöver du extra stöd med tekniken? Då erbjuder vi möjlighet att delta i från LRF-kontoret i Falkenberg. Anmälan för detta sker till: halland@lrf.se 

Medlem som vill följa stämman 
Som medlem har du närvarande och yttranderätt på den extra regionstämman. Medlemmar som vill följa stämman kontakta Yvonne Andersén eller Sissi Fredberger på regionkontoret (kontaktuppgifter finns nedan).

Har du frågor, kontakta:
Yvonne Andersén, yvonne.andersen@lrf.se 010-184 45 43 eller
Sissi Fredberger sigrid.fredberger@lrf.se 010-184 45 06 

Till sidomenyn

Extrastämma: Två beslut och varför

Nu kallas valda fullmäktige i LRF Halland till en extra regionstämma för att göra nutid av Framtidens Folkrörelse. Vid LRFs Riksförbundsstämma den 21 maj 2024 togs ett historiskt beslut att anta nya stadgar för LRFs ideella förening. Nu är det vår tur! 

LRFs nya stadgar säkerställer alla medlemmars demokratiska rättigheter genom att motionsrätt samt att välja sina företrädare till regionstämman tillfaller kommunavdelningarna. Det stärker kommunavdelningarnas roll i hela landet.  

Den extra regionstämman ska fatta två beslut: 

  • Beslut om att anta nya stadgar för LRF Halland 

  • Beslut om fastställelse av fördelning av fullmäktige till nästa ordinarie regionstämma. 

 LRF övergår nu ifrån att varje region har haft egna regionala stadgar till att hela LRF tillsammans arbetar utefter LRFs gemensamma stadgar. 

Våra kommungrupper är redan idag stadgebundna och har motionsrätt samt är de som utser företrädare inför regionstämman, vilket kommer fungera på samma sätt även efter detta beslut. 

Kommungrupper kommer i de nya stadgarna gå under namnet ”kommunavdelning”. Utåt sett blir namnet på kommunavdelningen LRF följt av namn på kommunen (LRF Varberg, LRF Hylte osv.) 

Lokalavdelningar med välfungerande verksamhet fortsätter sin verksamhet som idag under LRFs normalstadgar för Lokalavdelning. 

I de nya stadgarna ges möjlighet för lokalavdelningar (inklusive stadgefria lokalavdelningar) att välja väg framåt hur man önskar organisera sin verksamhet. Detta kommer ske med stöd utav LRFs region. 

 

Fram till nu har fördelning av fullmäktige varit styrt i regionförbundets stadgar. Med de nya stadgarna tas detta beslut årligen i samband med regionstämman. 

LRF Hallands regionstyrelsen har föreslagit stämman att besluta om ett oförändrat sätt att beräkna antal fullmäktige. 

Till sidomenyn

LRFs nya stadgar - här får du bakgrunden till beslutet!

På riksförbundsstämman den 21–22 maj togs ett historiskt beslut. Framtidens folkrörelse blir nutidens folkrörelse.

Läs mer
Till sidomenyn

Strömmen gick, men handlingskraftiga bönder räddade Hallands stämma!

I förra veckan gick LRF Hallands stämma av stapeln, men inte utan viss dramatik. Heléne Gunnarsson, regionordförande öppnade stämman och hade precis börjat prata om hur viktigt det är med beredskap, när ljuset släktes, fläktarna slutade gå och all teknik sakta stängdes ner.

Handlingskraftiga fullmäktige och bönder ville så klart att stämman skulle fortlöpa och helst som det var tänkt, så med snabba fötter skyndade de sig i väg för att hämta ett reservelkraftverk. Det var inte bara bygdegården i Okome som var utan ström utan hela byn och när strömmen var tillbaka hade knappt Eons servicetekniker kommit ut till platsen. Vi kan konstatera att beredskapen fungerade bra.

Läs mer under nyheter
Till sidomenyn

Valen

En ny ledamot välkomnas till styrelsen; Krister Stenberg. Läs mer om Krister längre ned!

Styrelsen 2024 består av

Heléne Gunnarson, Tvååker, Varberg - ordförande    
Anders Claesson, Klastorp, Varberg - vice ordförande  
Mathilda Clausén Wingårdh, Laholm        
 Linda Ericsson, Fjärås, Kungsbacka    
Joakim Dannegren, Krogsered, Falkenberg    
Andreas Måttgård, Steninge, Halmstad
Krister Stenberg, Spannarp, Varberg

För övriga val, se protokoll.

Till sidomenyn

Ny ledamot

Krister Stenberg. Foto: Clara Hyltbäck.

Krister Stenberg är 57 år och bor på en gård i Spannarp, Varbergs kommun. Han är jord och skogsbrukare och är också plåtslagare. Krister är mycket aktiv i vattenfrågorna och är cirkelledare för dikeskurser runt om i Halland. Han är också adjungerad i LRFs kommungrupper i Varberg för hans starka engagemang och kunskap av vattenfrågorna. Gården i Spannarp är på 25 hektar åker och 25 hektar skog. 

Krister brinner för vatten och beredskapsfrågorna, redan idag är Krister engagerad i LRF och han vill fortsätta i samma riktning i regionstyrelsen.

På fritiden jagar Krister och han tycker också om att åka långfärdsskridskor. Han åker gärna långfärdsskridskor hemma omkring men även havsåkning lockar, eller en tur på en is in mot landet när tillfälle ges.

Krister Stenberg. Foto: Clara Hyltbäck.
Till sidomenyn

Protokoll från LRF Hallands regionstämma 2024

Här kan du ta del av olika beslut och val som togs under stämman den 15 mars 2024.

Protokoll från LRF Hallands regionstämma 2024
Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Kallelse och program för LRF Hallands regionstämma 2024

Regionstämman är det högst beslutande mötet på regional nivå inom LRF-organisationen.

OBS! Eventuella förändringar i programmet kan komma att ske.


Kallelse till LRF Hallands regionstämma
Datum: fredag den 15 mars 2024
Plats: Köinge bygdegård (Bygdevägen 8, 310 60 Ullared)
Tid: 09.30-15.00 

Meddela ev matallergier till halland@lrf.se

Välkomna!
LRF Hallands styrelse

Kallelse och program till LRF Hallands regionstämma 2024
Senast uppdaterad: 2024-06-16