Till sidomenyn

LRF Hallands regionstämma 2023

Kallelse till LRF Hallands regionstämma måndag den 20 mars 2023.

Plats: Strandbaden, Falkenberg
Tid: 09.30-16.00

Program för stämman
Kl. 08.30 Registrering av fullmäktige startar

Kl. 09.30 Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Anders Richardsson

Kl. 10.00 Palle Borgström LRF:s förbundsordförande föredrar 

Kl. 10.40 Förhandlingar enligt stadgarna

Kl. 11.30 Lunch

Kl. 12.30 Förhandlingar enligt stadgarna 

Eftermiddagskaffe

Utdelning av utmärkelse

Landshövding Brittis Benzler om hur länsstyrelsen ser på det nya perspektivet med livsmedelsstrategin

Kl.16.00 Beräknad sluttid för stämman

Kl.16.00-17.00 Mingel

Stämmohandlingar som ni behöver inför stämman hittar ni nedan.

Fullmäktige och övriga intresserade medlemmar hälsas varmt välkomna!
 

// Styrelsen

Till sidomenyn