LRF Jämtlands strategiska arbete leds av regionstyrelsen. Vi har sju ledamöter.

LRF Jämtlands regionstyrelse

Uddby Gård, Tyresö.

LRF Jämtlands regionstyrelse består av sju ledamöter. Ordförande är Lars Ahlin.

Styrelsen består av Lars Ahlin, Nils Björid, Malin Karlsson, Richard Åström, Catarina Espmark och Johan Vikström.

Kontakta regionstyrelsen här
Uddby Gård, Tyresö.