Regionstyrelsen för LRF i Jönköpings län består av sex ledamöter. Kontakta gärna oss med dina frågor.

Regionstyrelsen LRF Jönköpings län

Regionstyrelsen Jönköpings län

Regionstyrelsen för LRF i Jönköpings län består av sex ledamöter. Kontakta gärna oss med dina frågor.

På bilden från vänster: Ulrica Björnhag, Fredrik Karlsson, Karin Nalbin (ordförande), Henrik Nyqvist, Helena Torkelsson och Johan Nyman.

Regionstyrelsen Jönköpings län

Ledamöter

Karin Nalbin

Ordförande. Ansvarsområden: Omsorg & krisberedskap på gårdsnivå

Henrik Nyqvist

Ledamot. Ansvarsområden: CAP, Miljö & vatten, Kompetensförsörjning & utbildning

Ulrica Björnhag

Ledamot. Ansvarsområden: Medlem & organisation, Energi & klimat

Johan Nyman

Ledamot. Ansvarsområden: Skog & vilt

Fredrik Karlsson

Ledamot. Ansvarsområden; Livsmedel, Konsument, Skolkontakt, LRF Ungdomen, Bonden i Skolan, 

Helena Torkelsson

Ledamot. 

Senast uppdaterad: 2024-05-23