Vår verksamhet i LRF Jönköpings län

Verksamheten vi bedriver inom LRF Jönköpings län är bred. Det händer mycket hela tiden. För att hålla dig uppdaterad kan du läsa nyhetsbreven som kommer ut varannan vecka. Här hittar du det som har hänt på sistone inom våra olika verksamhetsområden, samt vem du kan kontakta i frågan.