Här samlar vi information med både lokal, regional och nationell anknytning som kan vara till nytta för dig som företagare inom det gröna näringslivet under en torr sommar. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.  

Läget i Södermanland

Läget är kritiskt för många lantbrukare i östra Sverige efter försommarens torka. Frost och kyla i vintras/våras har satt ner grödor hos en del lantbrukare, till exempel gräsvallar där klövern frös bort, och kylan som höll i sig in i maj bromsade upp tillväxten av grödorna. 

Gräsvallar och beten har inte levererat den fodermängd som behövts. Förstaskörden har varierat mellan 10 och 75 procent av normal skördenivå. Det har på flera håll funnits behov av stödutfodring av det nya vinterfodret sen i maj då betena inte vuxit i torkan. I de delar som haft dåliga skördar hoppas man nu på gott om nederbörd resten av sommaren så andra och tredjeskördar presterar fodervolymer. 

Höstspannmål har brådmognat i värme och torka. Halmbrist är att vänta på grund av att spannmålen är så kort, och vissa har skördat helsäd för att få till foder vilket plockar bort ytterligare en del halm. I sent sådd vårsäd är beståndet glest och torkskadat.  

I länet har det också förekommit skogsbränder under maj och juni, vilket påverkat de som drabbats. 

Är du orolig och behöver någon att prata med? Kontakta gärna vår omsorgsgrupp i Södermanland eller våra bondekompisar.  

Mer information:  

Råd från Växa när vi drabbas av torka

Information från myndigheterna

Här hittar du länkar till information om torka från myndigheter.

Länsstyrelsen Södermanland

Jordbruksverket

LRF Riks sida om torkan 2023

Våra kontaktpersoner

För skogsbrand: Anna Åman För torka: Karin Oscarsson

Regional kontaktperson för torka och skogsbrand vecka 28-32:
Carl Selling, mail: carl.selling@lrf.se eller telefon 010-184 42 07.

Anna Åman

Anna Åman

Sakkunnig: skog och viltförvaltning

Karin Oscarsson

Karin Oscarsson

Sakkunnig: vatten, miljö, växtodling, CAP, beredskap

LRF Riks sida om torkan 2023

torka

Här kan du ta del av den gemensamma torkasidan från LRF som innehåller till exempel information från myndigheter, frågor och svar samt fördjupning inom olika områden som härrör från torkan.

Läs mer på LRF riks sida om torkan
torka

Råd kring brand:

Som gårdsägare/djurägare/skogsägare bör man ha en plan på hur man kan hantera en brandrisk. Skogsägare är skyldiga att anordna efterbevakning av en skogsbrand. När den är nedsläckt lämnar räddningstjänsten ofta kvar lite slang så att de kan komma tillbaka och snabbt koppla upp sig om det börjar brinna igen. Det krävs alltid personer som kan finnas i skogen under något dygn för att kanske släcka mindre eldar samt påkalla räddningstjänsten om det tar sig igen. Detta är något som skogsägaren ska stå för. I vissa fall kan de tillhandahålla vattentankar, men även detta är bra att ha en egen plan för genom att använda gödseltunnor eller IBC-behållare.

Checklista:

  • Finns tillgång till gödseltankar eller andra behållare för vatten
  • Har ni pratat grannar emellan om beredskap för eftersläckning av skogsbrand?
  • Har ni allas kontaktuppgifter om brandrisk föreligger? Medarbetare, grannar?
  • Har du en plan för dina djur vid brand?