Lantbrukets förutsättningar

Bönderna är Sveriges största optimister. Varje år köper de utsäde för miljontals kronor, lägger ner tid och hårt arbete på att få alla frön i jorden. För att sedan hoppas på att vädrets makter ska ge dem lön för mödan.

Ingen annan yrkeskategori tar så stora risker i en verksamhet som de har så begränsade möjligheter att påverka. 

Vi ser allt tätare perioder av torka. När det gäller klimatförändringen står LRFs medlemmar i främsta ledet. Det är de som drabbas först och hårdast av extrema väder. Det är också de som jobbar med hållbarhet varje dag, året om, och som har kunskapen och naturresurserna för att förverkliga Sveriges gröna omställning. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Sommaren 2023

Till sidomenyn

Läget i Sverige just nu

Under juli kom det välbehövligt regn på många håll i landet. Men fortfarande ser vi effekter av den tidigare torkan. Det regn som kommit kan inte kompensera för en lång period av utebliven nederbörd.

Vallskördar är lägre än normalt och tillväxten på betena är svag. Många behöver stödutfodra sina djur och det finns en oro även när det gäller spannmålen.

Skördeprognosen visar att vi kommer landa på omkring 20% sämre skörd av spannmål än föregående år och effekterna av torkan kommer vi att få leva med resten av året. 

Just nu ställer ett ihållande regn till det för lantbrukare i hela landet, då det dels blir svårt att skörda både gräs och spannmål och dels påverkar regnet spannmålskvalitén på ett negativt sätt. 

Hur är denna torka jämfört med 2018?

Det är svårt att säga exakt då vi inte har sett effekterna ännu. Det vi dock ser idag är att 2018 hade det varit betydligt varmare under en längre period och torkan drabbade hela Sverige.

2018 gjorde vi bedömningen att näringen förlorade cirka 10 miljarder kronor och tappade nästan hela spannmålsskörden.

 

Till sidomenyn

Så arbetar LRF när det är torka

LRF har en beredskapsgrupp som arbetar med att förbereda inför en eventuell torka. Läget i landet bevakas noga och LRF kommer att bistå med lägesuppdateringar till Jordbruksverket och andra myndigheter.

Vi uppmanar också kommuner och grannar till djurbönder som har oskördade gräsytor att hjälpa dem som har foderbehov genom att låta dem skörda gräset till djur. 

Hjälp och stöd

Du som är medlem i LRF kan höra av dig till omsorgsgruppen i din region om du är orolig för hur torkan ska påverka dig och ditt företag.

Kurs i lokal beredskap

Torka har aktualiserade behovet av beredskap på våra gårdar. LRF har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en studiecirkel med fokus på lokal beredskap som riktar sig till dig som är medlem i LRF.

Beredskapskurs
Till sidomenyn

Frågor och svar

Den överblicken har vi inte nu utan arbetar med att ta fram den analysen. Det vi kan säga är att 2018 tappade näringen 10 miljarder kronor och tappade nästan halva spannmålsskörden. Men med det sagt är det för tidigt att se effekterna. 

Om skörden bara blir sämre i Sverige påverkas inte priserna så tydligt. Men om det blir en allmän skördenedsättning i Europa och på den globala marknaden så kommer matpriserna påverkas. 

För att Sveriges bönder ska kunna investera i den gröna omställningen och möta klimatförändringarna behövs ett ekonomiskt hållbart lantbruk. Det måste finnas ekonomiska förutsättningar att stärka Sveriges livsmedelsproduktion och beredskap inför kommande klimatförändringar. Därför är det viktigt att vi fortsätter köpa svensk mat.

De flesta lantbrukare har inte sina gårdar vid stora vattendrag eller sjöar. De har därmed inte tillgång till vatten utan måste anlägga bevattningsdammar eller borra efter grundvatten. 

En normalstor bevattningsdamm kostar 3-5 miljoner kronor att anlägga. Många lantbrukare har inte råd att göra det, och därför är lantbruket tyvärr inte tillräckligt rustat för att klara en svår torka. 

Sedan 2018 har regeringen och Jordbruksverket infört investeringsstöd för att anlägga bevattningsdammar, något som LRF är mycket positiva till. 

På en medelstor mjölkgård med drygt 100 kor dricker djuren cirka 10 000 kubikmeter vatten per år. Att försörja djuren med dricksvatten är sällan ett problem eftersom volymerna är små. Men torka kan i värsta fall leda till att bönder behöver slakta djur på grund av foderbrist.

Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn

Fördjupning, råd och stöd