Till sidomenyn

LRF Södermanland

Adress:

LRF
Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster

Telefon LRF växel:

010- 184 40 00

E-post:

sodermanland@lrf.se

Sociala medier:

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
ECIT 5560329269 
Box 171
831 22 Östersund

 

Fakturareferens

Fakturan ska vara märkt med 047 och beställarens namn som ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet. Fakturareferensen ska lämnas av LRF.

 

Viktigt att siffror och namnet särskiljs med ett understreck utan mellanslag, exempel:

Er referens: 051_Namn Namnsson

Vi ser att ni i första hand skickar oss e-fakturor, Peppol identifierare 0007:5560329269.

För mer information se www.lrf.se/om-lrf/for-leverantorer

Till sidomenyn

Medarbetare

LRF Södermanlands regionkontor ingår i LRF Öst, som är ett operativt samarbete mellan LRFs personal på Gotland, Östergötland, Södermanland och Örebro län.

Erik Erjeby

Regionchef

Telefon:

010-184 42 49

E-post:

erik.erjeby@lrf.se

Petter Engström

Vice regionchef

Telefon:

010-184 44 83

E-post:

petter.engstrom@lrf.se

Anna Åman

Sakkunnig: skog och viltförvaltning

Telefon:

010-184 41 68

E-post:

anna.aman@lrf.se

Carl Selling

Regional kommunikatör

Telefon:

010-184 42 07

E-post:

carl.selling@lrf.se

Karin Madsen Wessman

Folkrörelseutvecklare: stöd till kommungrupper och lokalavdelningar

Telefon:

010-184 43 47

E-post:

karin.madsen.wessman@lrf.se

Karin Oscarsson

Sakkunnig: vatten, miljö, växtodling, CAP, beredskap

Telefon:

010-184 42 43

E-post:

karin.oscarsson@lrf.se

Kristian Petersson

Sakkunnig: energi, hållbarhetsfrågor

Telefon:

010-184 43 62

E-post:

kristian.petersson@lrf.se

Magnus Bäck

Sakkunnig: infrastruktur, markexploatering, skog

Telefon:

010-184 25 26

E-post:

magnus.back@lrf.se

Maria Mehlqvist

Folkrörelseutvecklare: omsorgsfrågor, styrelsestöd Örebro, Nationell krissamordnare

Telefon:

010-184 44 20

E-post:

maria.mehlqvist@lrf.se

Caroline Andersson

Regional kommunikatör, styrelsestöd Östergötland

Telefon:

010-184 42 10

E-post:

caroline.andersson@lrf.se

Angelica Billevik

Näringspolitisk expert/jurist

Telefon:

010-184 41 49

E-post:

angelica.billevik@lrf.se

Therése Staffansson

Folkrörelseutvecklare: medlemsutveckling, skolkontakt, kompetensförsörjning, styrelsestöd Södermanland

Telefon:

010-184 45 25

E-post:

therese.staffansson@lrf.se

Karin Duckarve

Folkrörelseutvecklare: utbildning till förtroendevalda, LRF Ungdomen, styrelsestöd Gotland

Telefon:

010-184 25 76

E-post:

karin.duckarve@lrf.se
Till sidomenyn

Regionstyrelse

Johan Lagerholm

Ordförande, Ledamot

Telefon:

0706633713

E-post:

johan.lagerholm@lrf.se

Elin Beckman

Vice ordförande, Ledamot

Telefon:

0737635296

E-post:

elin.beckman@lrf.se

Martin Holmberg

Vice ordförande, Ledamot

Telefon:

0765945964

E-post:

martin.holmberg@lrf.se

Kjell Johansson

Ledamot

Telefon:

0703205024

E-post:

kjell.johansson@lrf.se

Martina Schagerlund

Ledamot

Telefon:

0708250381

E-post:

martina.schagerlund@lrf.se

Stefan Gustafsson

Ledamot

Telefon:

0739839635

E-post:

stefan.gustafsson@lrf.se

Örjan Isgren

Ledamot

Telefon:

0722223360

E-post:

orjan.isgren@lrf.se
Till sidomenyn

Valberedning

Karin Ericson

Valberedning, ordf.

Telefon:

0706608781

E-post:

karin@ekebygard.net

Andreas Jonsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0704601798

E-post:

viksgard@gmail.com

Ann Stigsdotter Kindstrand

Valberedning, ledamot

Telefon:

0739949782

E-post:

ann.kindstrand@gmail.com

Gustaf Kjellin

Valberedning, ledamot

Telefon:

0708806340

E-post:

gustaf.lida@gmail.com

Johan Hultkvist

Valberedning, ledamot

Telefon:

0762441008

E-post:

johan_hultkvist@hotmail.com
Till sidomenyn

LRF Ungdomen Södermanland

Magdalena Karlsson

Ordförande, ledamot

Telefon:

0705763323

E-post:

magdalena_karlsson@hotmail.com

Kristoffer Pettersson

Vice ordförande, ledamot

Telefon:

070-727 84 87

E-post:

kristofferpettersson95@gmail.com

Didrik Karlsson

Sekreterare, ledamot

Telefon:

070-333 21 22

E-post:

karlssondidrik@outlook.com

Emil Söderbom

Ledamot

Telefon:

072 732 41 23

E-post:

soderbomemil@gmail.com

Andreas Florin

Ledamot

Telefon:

0702915277

E-post:

andreasflorin@hotmail.com

Fanny Andersson

Ledamot

Telefon:

070-250 13 40

E-post:

fanny.biebo@hotmail.com

Rasmus Axelsson

Ledamot

Telefon:

070-170 84 95

E-post:

rassea98@gmail.com