Det pågår tre projekt med havsbaserad vindkraft vid Skånes sydkust.

Till sidomenyn

Kriegers flak

Bolag

Vattenfall

Status

Tillstånd av Regeringen beviljat i maj 2022

Aktuellt

Samråd för anslutningsledningar på land, kompletterande, pågår till 3 dec 2023. Kompletteringen görs för att koncessionen behöver ändras då anslutning till station Arrie måste ske norrifrån.

Anslutning

Havskabeln ansluter land vid Trelleborg och går sedan norrut till Arrie. Vattenfall projekterar för luftburen ledning.

Övrigt

Vattenfall har ännu inte tagit investeringsbeslut för projektet – detta väntas göras 2025

 

Till sidomenyn

Triton

Bolag

OX2

Status

Inväntar tillstånd av Regeringen. Länsstyrelsen har gett sitt tillstånd.   

Aktuellt

Samråd för anslutningsledningar på land, kompletterande, pågår till 24 nov 2023.

Anslutning

Havskabeln ansluter vid Ystad för att sedan, enligt samrådsunderlaget, anslutas till transmissionsnätet öster om Hurva.

Ledningarna avser markkabel.

Övrigt

OX2 har inte ansökt om anslutningspunkt till transmissionsnätet hos Svenska Kraftnät, det innebär att anslutningsledningar på land kan komma gå helt andra sträckor om anslutningspunkten blir på ett annat ställe. Svenska kraftnät har i sitt samrådsyttrande påpekat att Barsebäck är den mest lämpliga anslutningspunkten.

Till sidomenyn

Skåne Havsvindpark         

                                         

Bolag

Örsted (vindkraftparken) E.ON (anslutningsledningar)

Status

Inväntar tillstånd av Regeringen. Länsstyrelsen har gett sitt tillstånd.  

Aktuellt

Samråd för anslutningsledningar på land, kompletterande, pågår till 24 nov 2023.

Anslutning

 

Övrigt

 

Till sidomenyn

Vad gör LRF?

LRF bevakar dessa projekt och har svarat på samråd om anslutningsledningar på land. Detta görs i samverkan mellan personal och förtroendevalda i regionstyrelsen respektive kommungrupperna.

I huvudsak förespråkar LRF markförlagda kablar samt att pågående verksamhet inte ska påverkas. Intrång i jordbruksmark ska helst inte ske men om det är nödvändigt ska matjorden återföras och normal brukning ska kunna ske efteråt.

LRF Skåne driver frågan om att intrångsersättning ska betalas ut som årligt arrende baserat på ledningens maximala överföringskapacitet.

Till sidomenyn

Kontakta oss

Sara Andersson

Sara Andersson

Regionalt sakkunnig. Samhällsbyggnad och infrastruktur.