Till sidomenyn

SAM-ansökan 2024

Inom kort öppnar årets ansökan om jordbrukarstöd. SAM Internet öppnar för SAM‑ansökan 2024 den 8 februari. Sista ansöknings­dag 2024 är den 11 april.

All information samlas på jordbruksverkets hemsida, en bra start är:
För dig som söker jordbrukarstöd - Jordbruksverket.se

Till sidomenyn

Aktuellt arbete

Ett bra genomförande av jordbrukspolitiken (CAP) med en kraftfull budget bidrar till att svenska lantbrukare kan fortsätta producera livsmedel. Detta ger ringar på vattnet för bland annat din ekonomi, din hälsa, din bygd och för miljön i Sverige och EU.

LRF regionalt har i flera år arbetat med påverkansarbete inför nu pågående strategiska planen. Arbetet sker för att stärka jordbrukspolitiken för lantbruket i vår region och under inledningen av 2024 har LRF regionalt fört dialog med alla våra länsstyrelser kring investeringsstöden och vad vi ser för effekter av de förändringar som genomfördes inför 2023.

Vi följer nu hur jordbrukspolitiken implementeras och effekterna av de förändringar som skett med bland annat de 1-åriga miljöersättningarna. Påverkansarbetet fortsätter för en ökad svensk medfinansiering och inför CAP efter 2027.

Den 16 februari 2023 genomfördes två digitala träffar, den ena handlar om jordbrukarstöden och den andra om kontrollen och uppföljningen av stöden. Många delar är intressanta och relevanta men tänk på att det är en inspelning från 2023 och att vissa detaljer kan skilja till årets ansökan.

Se filmerna på Youtube här

Till sidomenyn