Till sidomenyn

Akuellt arbete

Ett bra genomförande av CAP med en kraftfull budget bidrar till att svenska lantbrukare kan fortsätta producera livsmedel. Detta ger ringar på vattnet för bland annat din ekonomi, din hälsa, din bygd och för miljön i Sverige och EU.

LRF regionalt har i flera år arbetat med påverkansarbete inför nu pågående strategiska planen. Arbetet sker för att stärka jordbrukspolitiken för lantbruket i vår region och under 2022 har LRF regionalt fört dialog med flera av våra länsstyrelser kring CAP och utformningen av den regionala poängsättningen av urvalskriterierna inom de nu lanserade investeringsstöden. 

Vi följer nu hur jordbrukspolitiken implementeras och effekterna av de förändringar som skett med bland annat de 1åriga miljöersättningarna. Påverkansarbetet fortsätter för en ökad svensk medfinansiering och inför CAP efter 2027.

Under våren har det arrangerats informationsträffar om den nya jordbrukspolitiken, Våra respektive länsstyrelser har haft välbesökta träffar i egen regi och tillsammans med LRF regionalt och lokalt. Den 16 februari genomfördes två digitala träffar, den ena handlar om jordbrukarstöden 2023 den andra om kontrollen och uppföljningen av stöden. Se filmerna på Youtube här

Till sidomenyn