Här kan du läsa om dels vad du kan göra själv för att minska risken för skador och intrång på din gård men också om polisens arbete och tänk i det brottsförebyggande arbetet med djurrättsaktivism. Vem gör vad i det här arbetet?

De samverkanspartners som finns i det brottsförebyggande arbetet är följande:

 • Kommunerna och regioner
 • Lokalt näringsliv
 • Religiösa samfund
 • Föreningar

Brottsbekämpning djurrättsaktivism 

Polisens roll

 1. Underrättelsetjänst
 2. Förundersökning och lagföring
 3. Brottsförebyggande åtgärder
 4. Uppsökande verksamhet och riskreducerande samtal
 5. Myndighetsgemensamma åtgärder

LRFs roll

 1. Öka kollektiv förmåga
 2. Industriproduktion
 3. Säkerhetschef
 4. Egenkontroller
 5. Samverkan med länsstyrelsen

Djurägarens roll - Vad kan jag göra som djurhållare?

 1. God djurhållning
 2. Höjd egenförmåga
 3. Fysiskt skydd – vad ska jag tänka på?
  1. Avgränsning = staket och grind
   1. Hur högt? Möjlighet att köra in på gården?
   2. Runt hela fastigheten eller runt ladugård?
  2. Kamera/sensor/larm
   1. Lagstiftning? Anställda? Inbrotts-, brand-, överfallslarm
   2. Larmoperatör
  3. Respons
   1. Vakthund
   2. Vaktbolag och grannsamverkan
   3. Krishantering
 1. Informationssäkerhet – vad ska jag tänka på?
  1. Vad finns i sociala medier om mig, min familj och mitt företag?
  2. Hur hanteras och lagras företagsinformation?
  3. I vilka sammanhang syns jag? Medveten strategi?
  4. LRFs strategi för informationssäkerhet?
  5. LRFs kommunikationsstrategi?
 2. Personalsäkerhet
  1. Vem är anställd av mig och mitt företag?
  2. Vilka underentreprenörer anlitar jag? Veterinärer? Infiltration?
  3. Hur skyddar jag mig och min familj?
  4. LRF stöd?

Fokus på att Upptäcka, att Försvåra, att Hantera