Häst i Sydost avslutades första kvartalet 2022. Här kan du läsa lite om vad som gjordes under projektet.

Häst i Sydost

Projektet kommer att löpa över 3 år, till och med 2020. Geografiskt omfattar projektet kommunerna i Blekinge län, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län samt Nybro, Torsås och Emmaboda i Kalmar län. Även hästföretagare utanför dessa kommungränser är välkomna att delta i projektets aktiviteter och man behöver inte vara LRF-medlem för att få gå på aktiviteterna.

Projektet har tre fokusområden

1. Kompetensutveckling för företagare
2. Besöksnäringen och attraktiv region
3. Samverkan och dialog

Kompetensutveckling för företagare

Projektet kommer att erbjuda företagare i hela området möjlighet till kompetensutveckling inom företagande och affärsutveckling. Utbildningsinsatserna kommer dels att rikta sig till dem som är i början av sitt företagande, dels till dem som har kommit lite längre och vill gå ytterligare ett steg. Projektet kommer också att vända sig till dem som kanske är i färd att ta steget att starta företag. Ett viktigt mål är fler livskraftiga företagare i regionen.

Besöksnäringen och attraktiv region

Inom projektet kommer vi här att arbeta för att hitta beröringspunkter mellan traditionella företag inom hästnäringen och besöksnäringen. Vad kan vi göra tillsammans för att besökare skall hitta till vår region och för att de som redan är här skall stanna lite längre? Hur kan vi tillsammans höja det totala attraktionsvärdet för regionen och vad behövs för att genomföra detta? Här kommer vi också att se över ridvägs-/ridledsutbud och behov. En del redan anlagda ridleder och attraktiva platser kommer att användas som exempel och studiebesök kommer att göras. För en del kommuner kanske detta också är ett sätt att höja attraktionsvärdet för orten och locka fler att vilja bo på platsen. (Jag har t.ex. redan fått påringning från ett landsbygdsnätverk som har i tankarna att bygga ett ridhus som ska locka fler att vilja flytta till ”deras” område)

Samverkan och dialog

Projektet kommer att arbeta mycket med nätverksbyggande insatser, både inom näringen och med beröringspunkter utanför näringen. Frågeställningar att utgå ifrån kan till exempel vara: Hur tar jag kontakt och vem ska jag kontakta inom den kommunala förvaltningen för att få svar på eller hjälp med vissa företagarfrågor? Vilka behov har hästföretagare? Hur kan vi tillgodose hästföretagarnas behov? Hur kan man inom hästnäringen nå/arbeta tillsammans för att öka lönsamheten? Hur hittar hästföretagarna varandra? Här kommer vi också att arbeta mycket med att sprida kunskap om näringen i t.ex. LRFs kommungrupper.

Senast uppdaterad: 2023-01-12