Till sidomenyn

Kallelse till extra regionstämma för LRF Värmland

Vad: Kallelse till extrastämma
När: torsdag den 13 juni kl.18.00-19.00
Målgrupp: Valda fullmäktige 

Plats:
 Digitalt via Teams - möteslänk skickas ut dagen innan.
(mötet öppnar kl. 17.15 för fullmäktige att logga in och förbereda sig - var ute i god tid)

Har du som fullmäktige ej möjlighet att delta? Ta kontakt med din ersättare. Du behöver även informera vem som ersätter dig till Yvonne Andersén eller Sissi Fredberger på regionkontoret (kontaktuppgifter finns nedan).

Behöver du extra stöd med tekniken?
Då erbjuder vi möjlighet att delta i från LRF-kontoret i Karlstad. Anmälan sker till: varmland@lrf.se

Medlem som vill delta: 
anmäl ditt deltagande här. 
Som medlem har du närvarande och yttranderätt på den extra regionstämman Medlemmar som anmält sig får instruktion om uppkoppling utskickad via e-post dagen innan.

Har du frågor, kontakta:
Yvonne Andersén, yvonne.andersen@lrf.se 010-184 45 43 eller
Sissi Fredberger sigrid.fredberger@lrf.se 010-184 45 06 

Till sidomenyn

Extrastämma: Två beslut och varför

Nu kallas valda fullmäktige i LRF Värmland till en extra regionstämma för att göra nutid av Framtidens Folkrörelse. Vid LRFs Riksförbundsstämma den 21 maj 2024 togs ett historiskt beslut att anta nya stadgar för LRFs ideella förening. Nu är det vår tur! 

LRFs nya stadgar säkerställer alla medlemmars demokratiska rättigheter genom att motionsrätt samt att välja sina företrädare till regionstämman tillfaller kommunavdelningarna. Det stärker kommunavdelningarnas roll i hela landet.  

Den extra regionstämman ska fatta två beslut: 

 • Beslut om att anta nya stadgar för LRF Värmland 

 • Beslut om fastställelse av fördelning av fullmäktige till nästa ordinarie regionstämma. 

LRF övergår nu ifrån att varje region har haft egna regionala stadgar till att hela LRF tillsammans arbetar utefter LRFs gemensamma stadgar. 

Kommungrupper kommer i de nya stadgarna gå under namnet ”kommunavdelning”. Utåt sett blir namnet på kommunavdelningen LRF följt av namn på kommunen (LRF Sunne, LRF Karlstad osv.) 

Kommunavdelningarna blir den lägsta medlemsdemokratiska nivån i LRF Värmland vilket ger kommunavdelningarna motionsrätt samt rätt att utse företrädare till regionstämman. 

Lokalavdelningar med välfungerande verksamhet fortsätter sin verksamhet som idag under LRFs normalstadgar för Lokalavdelning.  

I de nya stadgarna ges möjlighet för lokalavdelningar att välja väg framåt hur man önskar organisera sin verksamhet. Detta kommer ske med stöd utav LRFs region. 

Fram till nu har fördelning av fullmäktige varit styrt i regionförbundets stadgar. Med de nya stadgarna tas detta beslut årligen i samband med regionstämman. 

LRF Värmlands regionstyrelsen har föreslagit stämman att besluta om att beräkna antal fullmäktige på samma sätt som tidigare men utifrån kommunavdelningarna. 

 

Till sidomenyn

LRFs nya stadgar - här får du bakgrunden till beslutet!

På riksförbundsstämman den 21–22 maj togs ett historiskt beslut. Framtidens folkrörelse blir nutidens folkrörelse.

Läs mer
Till sidomenyn

Högt i tak på Värmlands regionstämma

Ämnen som regeltillväxt, vilt, bondeprotester och storleksrationalisering avhandlades när det vankades regionstämma i Värmland. En dag fylld av många och värdefulla diskussioner. 

Regelbörda från Bryssel, livsmedelsförsörjning och det svenska jordbrukets konkurrenskraft var gemensamma talepunkter när Värmlands regionstämma inleddes med anföranden från Kils kommunalråd Kenneth Bengtsson, regionordförande Erik Forsberg landsbygdsminister Peter Kullgren som deltog via en videohälsning.  

Läs mer under nyheter
Till sidomenyn

Valen

En ny ledamot välkomnas till styrelsen; Jonna Didriksson.
Läs mer om Jonna längre ner!

Styrelsen 2024 består av

 • Erik Forsberg, Kil - ordförande
 • Monica Thörner, Säffle -vice ordförande
 • Lars Johan Lander, Väse
 • Torbjörn Olsson, Gunnarskog
 • Henrik Nisser, Karlstad
 • Daniel Andersson, Charlottenberg
 • Jonna Didriksson, Borgvik

  För övriga val, se protokoll.
Till sidomenyn

Ny ledamot

Jonna Didriksson. Foto: Albin Norén.

Jonna Didriksson 28 år från Borgvik i Grums kommun är föreslagen som ny styrelseledamot för LRF Värmland. Jonna har varit engagerad i LRF länge. De senaste fem åren har hon varit ledamot i LRF Ungdomen Värmland, och under två år har hon varit ordförande.

Jonna arbetar till vardags som avelsrådgivare på Växa, hon är också ordförande för Värmlands nötköttsproducenter. Jonna driver också Borgviks kött, där hon köper in kött på återtag från Syskonen Didriksson och sedan säljer hon köttet som köttlådor. 

Jonna vill engagera sig i LRFs regionstyrelse för att hon brinner för det påverkansarbete som LRF gör. Matproduktionen är viktigt och hon har därför i sin roll som LRF ungdom i Värmland haft en del samarbete med LRFs regionstyrelse när det kommer till Bonden i skolan men också arbetet med Syokonsulenter på skolorna runt om i Värmland. Jonna tycker också att det är roligt att bli föreslagen till regionstyrelsen då hon nu är yngst i styrelsen och hon hoppas att detta ska vara en tillgång i styrelsearbetet. 

På sin fritid tycker Jonna om att träna och hon hänger också gärna med sin hund Ines, sen så driver hon sitt företag och är fortfarande engagerad i LRF Ungdomen men där som ledamot. 

Jonna Didriksson. Foto: Albin Norén.
Till sidomenyn

Protokoll från LRF Värmlands regionstämma 2024

Här kan du ta del av beslut och val som togs under stämman den 22 mars 2024.

Protokoll från LRF Värmlands regionstämma 2024
Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

LRF Värmlands regionstämma 2024

Regionstämman är det högst beslutande mötet på regional nivå inom LRF-organisationen.

Kallelse till LRF Värmlands regionstämma
 

Datum: fredag den 22 mars 2024
Plats: KilArena (Industrigatan 1, 665 33 Kil)
Tid: 09.30-15.00 

Meddela ev matallergier till varmland@lrf.se

OBS! Eventuella förändringar i programmet kan komma att ske, sidan uppdateras kontinuerligt.

LRF Värmlands styrelsen 

Kallelse och program till LRF Värmlands regionstämma 2024
Senast uppdaterad: 2024-06-09