Kommungrupperna har en viktig roll i LRFs organisation eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna fattas på kommunal nivå.

Till sidomenyn

Om kommungrupper

Politikerträff angående vatten och vattenflöde.

I LRF Värmland finns det 15 kommungrupper (ej stadgebundna). Kommungruppernas roll är att påverka de kommunala politikerna och tjänstemännen för att det ska vara så lätt som möjligt att driva företag inom de gröna näringarna i kommunen.

LRF har tagit fram en kommunal reformagenda som kommungruppen kan ha som stöd. I denna har LRF identifierat frågor som kan vara viktiga att driva i kommunen. Kommungruppen har också möjlighet att driva andra frågor som kan ha betydelse för de gröna näringarna i kommunen och som de har identifierat i kommungruppen.

Vill du lyfta en specifik fråga i din kommun, ta kontakt med din kommungrupp!

Politikerträff angående vatten och vattenflöde.
Till sidomenyn

Material och underlag

På sidan "Material och underlag" hittar du faktaunderlag och tips på budskap och önskemål till politikerna. 

Här hittar du bland annat:

  • Fakta om maten, jobben, skogen och klimatet
  • LRFs reformagenda beskriver jord- och skogsbrukets betydelse i din kommun.
  • Kommunstatistik och regionfakta

    OBS! sida under uppbyggnad! Kommer snart
Till sidomenyn
Senast uppdaterad: 2023-01-23