LRF Västerbottens strategiska arbete leds av regionstyrelsen.

LRF Västerbottens regionstyrelse

Regionstyrelsen LRF Västerbotten 2021

LRF Västerbottens regionstyrelse består av sju ledamöter. Ordförande är Lotta Folkesson.

Bakre raden från vänster: Simon Holmlund, Tvärålund, Andreas Bergmark, Vallen, Stefan Lindgren, Spöland och Pär Antonsson, Övre bäck. Främre raden från vänster: Frida Dahlberg (adjungerad LRF Ungdomen), Laxbacken, Ida Oderstål, Laxbäcken och Lotta Folkesson, Selsberg.

Kontakta regionstyrelsen
Regionstyrelsen LRF Västerbotten 2021