LRF Västerbottens strategiska arbete leds av regionstyrelsen.

LRF Västerbottens regionstyrelse

LRF Västerbottens regionstyrelse

LRF Västerbottens regionstyrelse består av sju ledamöter. Ordförande är Lotta Folkesson.

Bakre raden från vänster: Andreas Bergmark, Vallen, Frank Willinger, Tavelsjö, Stefan Lindgren, Spöland och Simon Holmlund, Tvärålund. Främre raden från vänster: Ida Oderstål, Laxbacken och Lotta Folkesson, Selsberg. Frånvarande på bild: Frida Dahlberg (adjungerad LRF Ungdomen), Laxbacken.

Kontakta regionstyrelsen
LRF Västerbottens regionstyrelse
Senast uppdaterad: 2023-08-21