Skellefteå

Häst på stall i Brönet, Skellefteå, Västerbotten

Milafo Lantbruk

Verksamhet: 100 mjölkkor (2 mjölkrobotar).

Kontakt: Carina Forslund, Häbberfors 7, 934 94 Kåge. milafolantbruk@gmail.com
0910-920 19, 0730-63 98 19


Renbergsvattnets Lantbruk

Verksamhet: KRAV-certifierad mjölk- och köttproduktion med 210 djur,
varav 75 mjölkkor och gårdsbutik.

Kontakt: Mikael Olofsson och Fredrik Lundström,
Södra Renbergsvattnet 74, 937 92 Burträsk.
renbergsvattnetslantbruk@live.se,
070-641 40 38 (MO), 0730-23 69 55 (FL)


Stall Brönet

Verksamhet: Slaktlammsproduktion med 100 tackor.
Lösdriftsinackordering med plats för 35 hästar. 
Vall- och rörflensodling samt skogsbruk.

Kontakt: Gunilla Forsell, Brönet 29, 931 98 Skellefteå,
Tel: 0910-17622
stallbronet@hotmail.com
www.stallbronet.se

Facebook: Brönet Stall och Lantbruk

Häst på stall i Brönet, Skellefteå, Västerbotten
Senast uppdaterad: 2022-12-22