Vännäs

Maud och Stellan Strand

Verksamhet: Mjölk, kött och naturbeten. 26 mjölkkor och ungdjur, totalt 90 djur.
Gården har ekologisk produktion.

Kontakt: Maud och Stellan Strand, Västra Spöland 78, 911 92 Vännäs.
maudostellan@alvnet.se
Tel: 070-3260274

 

Folkessons Gröna Näringar
Team Folkessons

Verksamhet: Skogsbruk och skogsentreprenad.

Kontakt: Lotta och Mattias Folkesson, Selsberg 2, 911 91 Vännäs.
lotta.folkesson@lrf.se
Tel: 0935-320 55 eller 070-351 96 97

 

Kristofer Östenssons biodling

Verksamhet: Biodling med 7 bikupor och egen honungsproduktion (hobbyodling).

Kontakt: Kristofer Östensson, Hednäs 26, 911 94 Vännäs.
ostensson.kristofer@telia.com
Tel: 0935-32053 eller  070-548 01 12


Lundbergs Lantbruk

Verksamhet: 150 mjölkkor och 150 ungdjur.

Kontakt: Frida Lundberg, Norrmalm 9, 911 91 Vännäs
nicoschultz@hotmail.com
Tel: 070-212 44 87