Vindeln

Fårhagen. Graute gård, Gotland.

Lidströms lantbruk & entreprenad

Verksamhet: Mjölkproduktion, 120 mjölkkor som mjölkas med robot.
På gården finns även kvigor och stutar samt får som betar på Vindelälvens naturbetesområde.

Kontakt: Bo Lidström, Karlgårdsvägen 53, 922 32 Vindeln.
bo.lidstroem@telia.com
Tel: 070-383 83 36

Fårhagen. Graute gård, Gotland.