Inom LRF Västra Götaland har vi både medarbetare och en omsorgsgrupp som arbetar med att hjälpa våra medlemmar i de situationer när det är lite tufft.

Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Kor landskap

Bondeomsorgsgruppen är ett nätverk som stöttar och hjälper lantbrukare till självhjälp, som hamnat i eller riskerar att hamna i krissituationer.

LRF Västra Götaland har under många år arbetat med att stötta och hjälpa de lantbrukare som så önskat i situationer där det förelegat bristfällig djurhållning eller där det funnits risk för att det skall uppstå bristfällig djurhållning. Vi jobbar med diskretion.

Bondeomsorgsgruppens arbete skall vara en tillfällig stöttning och hjälp vid krissituationer.

Bondeomsorgsgruppen i LRF Västra Götaland stöttar och hjälper
LRF-medlemmar:

  • som drabbas av olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall,
  • som drabbas av epizootier och zoonoser i djurbesättningen,
  • som drabbas av hot och kränkningar av djurrättsaktivister eller annan typ av aktivism,
  • som själva ber om hjälp till avveckling men som inte själva orkar ta tag i sin avveckling samt
  • när räddningstjänst, polis eller myndighet efterfrågar vår kompetens och i undantagsfall när det finns särskilda omständigheter som kräver stöttning.
Läs mer om djuromsorg
Kor landskap
Till sidomenyn

Kontaktpersoner

Kor närbild

Kontaktperson för bonde- och djuromsorgsgruppen:
Lotta Bäckberg
070-323 39 16

Kontaktperson i regionstyrelsen och mediaförfrågningar gällande bonde- och djuromsorg: 
Sofia Karlsson, Ordförande i LRF Västra Götaland
073-038 42 64

Kor närbild
Till sidomenyn

Djurrättsaktivism

Kosläpp i Västbo stängsel stängseltråd stängselknopp hage bete kosläpp folkmassa

Alla företagare på landsbygden ska tryggt kunna föda upp och hålla djur och känna samhällets och allmänhetens stöd för en hållbar utveckling i de gröna näringarna.

LRF arbetar för en förändrad lagstiftning kring hemfridsbrott och olaga hot. Det har lett till en utredning från Justitiedepartementet med bland annat förslag att höja straffsatserna för dessa brott och att hemfridszonen utvidgas till att bland annat även omfatta gårdsplanen.

Länk till sida kommer inom kort!

Kosläpp i Västbo stängsel stängseltråd stängselknopp hage bete kosläpp folkmassa
Till sidomenyn

Krisberedskap

LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, smittsamma djursjukdomar, djurrättsextremister och mycket annat.

Under sommaren 2018 drabbades Sverige av svår torka och skogsbränder. Klimatförändringen påverkar redan idag landsbygdens företag och kommer sannolikt påverka näringarna än mer i framtiden. Hela samhället behöver bli klimatanpassat och ha högre beredskap för framtida kriser. LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar och torka, för att nämna några.

Läs mer här