I många EU-länder kuperar man svansarna på grisarna eftersom bristfällig sysselsättning, små ytor samt sämre djurhälsa riskerar att leda till att grisarna får beteendestörningar och börjar bita varandra i svansarna.

Till sidomenyn

EUs grisdirektiv

Den 1 januari 2013 inträdde det så kallade grisdirektivet i EU, vilket bland annat innebär att grisar ska ha sysselsättning och att rutinmässig svanskupering är förbjudet. Den 1 januari 2013 inträdde också lagen om att dräktiga suggor måste gå lösa. Flera medlemsstater följer inte dessa krav. LRF för ett intensivt arbete med målet att direktivet ska följas av alla EUs medlemsstater.

Till sidomenyn

Kuperade svansar och antibiotika

I många EU-länder kuperar man svansarna på grisarna eftersom bristfällig sysselsättning, små ytor samt sämre djurhälsa riskerar att leda till att grisarna får beteendestörningar och börjar bita varandra i svansarna. Trots EU-lagstiftning som förbjuder kupering av svansar förekommer det i stor omfattning inom europeisk grisproduktion. I Sverige arbetar grisföretagarna förebyggande genom att redan från början investera i god djurhållning. Det finns ett direkt samband mellan en hög antibiotikaanvändning, en svanskuperad gris och utveckling av resistenta bakterier. Därför är de svenska grisarnas knorr på svansen så viktig.

Till sidomenyn

Svensk nolltolerans mot salmonella

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, fann vid en undersökning 2011 salmonellasmitta på var tredje grisgård i EU. Hos svenska grisuppfödare hittades ingen salmonella. Den svenska nolltoleransen mot salmonella betyder regelbundna provtagningar på svenska gårdar. Om salmonella skulle påträffas får djuren inte skickas till slakt och gården måste saneras. Detta är unikt inom EU.

Senast uppdaterad: 2023-09-15