Hallå där: Gabriella Cahlin

Gabriella Cahlin, LRF Östergötlands representant i samrådsgruppen Östgötaslam.
Gabriella Cahlin är LRF Östergötlands representant i samrådsgruppen Östgötaslam. Foto: Åke Karlsson/Lantbruksbild.

Gabriella Cahlin är LRF-styrelsens representant i samrådsgruppen Östgötaslam. Här berättar hon om gruppens arbete och vad man som lantbrukare kan ha för nytta av att delta på Slamdagen 2023 som arrangeras den 11 oktober.

Hej Gabriella! Du är regionstyrelsens representant i samrådsgruppen Östgötaslam. Vad jobbar ni med i den gruppen?

- Samrådsgruppen arbetar för att förbättra slammets kvalitet som växtnäringskälla. I gruppen redovisas reningsverkens analysresultat och deras genomförda och planerade uppströmsinsatser och man kan man framföra krav på förbättringar. 

Vilka företag och organisationer är med mer än LRF?

- I samrådsgruppen finns sedan starten 1993 representanter för LRF, Länsstyrelsen, kommunernas reningsverk och miljökontor samt en konsumentrepresentant som de senaste åren har varit från Naturskyddsföreningen. Hushållningssällskapet är sammankallande och skriver minnesanteckningar.

Den 11 oktober arrangeras en seminariedag om slam på Vreta Kluster utanför Linköping. Vad kan man som lantbrukare ha för nytta av att delta på den?

- I dessa tider med höga priser på insatsvaror så är det många som funderar på alternativ. Då kan detta vara ett bra tillfälle att skaffa sig mer kunskap om slammet som gödningsmedel. LRFs expert Markus Hoffman kommer också göra en intressant framtidsspaning om inhemsk produktion av växtnäring.

LÄNK: Program och anmälningsformulär till Slamdagen 2023

Svårnedbrytbara ämnen som kan förorena vatten och mat, PFAS, diskuteras i samband med spridning av slam på åkermark. Har LRF några rekommendationer eller riktlinjer?

- Ja, PFAS är en mycket aktuell fråga som är viktig att uppmärksamma i samband med slamspridning på åkermark. Idag finns inga gränsvärden i slam, men Svenskt Vatten håller på att utarbeta sådana. LRFs rekommendation är att efterfråga testning för PFAS och att använda exempelvis de temporära danska riktvärdena för PFAS i slam, i väntan på att det kommer svenska gränsvärden.