Bonde eller byråkrat?

Ska vi producera mat eller fylla i blanketter? Sveriges bönder kämpar med en allt tyngre regelbörda. Nu måste regeringen agera.

Lagkraven som gäller lantbruket har mer än fördubblats under de senaste 25 åren. 1996 fanns det 278 lagkrav som berörde lantbruket och 2021 var den siffran 648. Regelinflationen innebär att en svensk mjölkbonde kan omfattas av 650 olika regler sprungna från ett 15-tal olika myndigheter. En orimlig regelbörda för en småföretagare att hantera.  

Ska vi bönder klara av vårt samhällsviktiga uppdrag att öka produktionen av mat, samtidigt som klimatavtrycket per måltid ska minska behövs snabba förändringar som gör verklig skillnad på gårdsnivå. Politisk handling är nödvändig för att vända utvecklingen, och det behövs nu. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Varannan regel måste bort

Palle Borgström

En av lantbrukets viktigaste gemensamma strider är den om regelbördan. Reglerna som berör lantbruket är för krångliga och för många. Ibland även motsägelsefulla. Tillsammans utgör reglerna en bromskloss för lantbruksföretagens tillväxt och lönsamhet. 

Palle Borgström, ordförande för LRF uppmanar regeringen att minska regelbördan för lantbrukare i en debattartikel i Dagens industri.

Läs artikeln här
Palle Borgström
Till sidomenyn

Slopa orimliga regler – lita på oss bönder

Det är inte bara antalet regler som sätter käppar i hjulet för lantbrukets lönsamhet. Utan också vad som regleras och på vilket sätt. Uppfinningsrikedomen inom jordbrukspolitiken är stor. Inte minst i verkstaden för orimliga regler. Ibland till den grad att politiker och tjänstemän ger intrycket av att veta bättre än lantbrukaren själv vad som lämpar sig bäst på just deras gård.  

Till sidomenyn

Gör det enkelt att göra rätt

Tillämpningen av regelverken förbättras. Det gäller till att börja med myndigheternas service och information om regelverk. Att man som lantbrukare får hjälp att göra rätt. En annan förbättringspotential ligger i bättre samordning mellan myndigheter som på olika sätt har kontakt med lantbruket. För att göra det enklare att följa regler måste det finnas väg in i myndighetssverige, inte flera. 

Läs mer om myndighetsutövning
Till sidomenyn

Ta viltfrågan på allvar

Det är stora värden som går förlorade för både samhället och enskilda lantbrukare i form av förlorad livsmedelsproduktion. Viltskador kostar minst 18 miljarder kronor om året. Regeringen måste säkerställa att vi minskar både antalet vildsvin och antalet vargar i Sverige. Tamdjurshållning och spannmålsodling får inte försvåras eller omöjliggörs på grund av vilt. 

Mer om viltskador
Till sidomenyn
Till sidomenyn

För förtroendevalda

Här hittar du som är förtroendevald material som kan användas i ditt påverkansarbete.

Detta innehåll är endast tillgänglig för förtroendevalda på LRF. Du som är förtroendevald kan logga in nedan för att se innehållet.