Om solel

Solel är en förhållandevis okomplicerad teknologi som kräver minimalt med underhåll. Solpaneler installeras vanligtvis på taken av byggnader med söderläge, och storleken på investeringen anpassas vanligen efter gårdsföretagets årliga elbehov. Även om priset på solceller fortsätter att sjunka, är det viktigt att hitta lönsamhet i samband med investeringen.  

Av alla lantbruksföretag i Sverige planerar 40 procent att investera i solel, antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Det gör lantbruksnäringen till en av de främsta inom förnybar energi.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Varför är solel intressant för lantbrukssektorn?

Genom att satsa på solenergi bidrar du aktivt till Sveriges övergång till en hållbar energiförsörjning, vilket erbjuder betydande fördelar, både ekonomiskt och för miljön. Solceller reducerar behovet av inköpt energi, vilket i längden gör lantbruket mer motståndskraftigt mot stigande energipriser. Varje kWh producerad av solenergi minskar miljö- och klimatpåverkan.

Solenergin erbjuder även lantbruket möjligheten att på längre sikt bli självförsörjande på energi. Med framtida energilagringslösningar, som batterier och vätgas, blir det möjligt att i stort sett upprätthålla hela energiförsörjningen genom solenergi. Ju mer fordon och verktyg som elektrifieras desto mer intressant blir det med egenproducerad el.

Till sidomenyn

LRFs förslag i energipaket

LRF har presenterat ett energipaket för regeringen som visar att Sveriges bönder kan producera 50 twh energi per år, vilket är lika mycket som svensk kärnkrafts elproduktion. 

LRFs förslag angående solel i energipaket som togs fram hösten 2022: 

  • Ändra gränsen för mikroproduktion. 

  • Förbättra nätkapaciteten i hela Sverige. 

  • Skattebefria egenanvänd solel. 

  • Inkludera energilagring i Klimatklivet. 

Till sidomenyn Till sidomenyn