Om solel

Solel är en relativt enkel teknik som nästan inte behöver något underhåll. Solpaneler monteras på taken på ekonomibyggnader i söderläge och investeringen anpassas oftast efter gårdens eget årsbehov av el. Även om kostnaden för solceller fortsätter att minska, är det viktigt att hitta lönsamhet i samband med investeringen.  

Till sidomenyn

Varför är solel intressant för lantbrukssektorn?

Genom att investera i solenergi blir du aktiv i Sveriges omställning till en hållbar energiförsörjning. Det finns stora värden att vinna, både när det gäller driftkostnader och inte minst för klimatets skull. Solceller minskar behovet av köpt energi vilket på sikt gör lantbruket mindre sårbart för accelererande energipriser. Varje kWh solel minskar belastningen på miljön och klimatet. 

Solenergin ger även en möjlighet för lantbruket att på sikt bli självförsörjande på energi. Med framtida energilager, som till exempel batterier och vätgas, blir det möjligt att mer eller mindre klara av hela energiförsörjningen med solens hjälp. Ju mer fordon och verktyg som elektrifieras desto mer intressant blir det med egenproducerad el

Till sidomenyn

LRFs förslag i energipaket

LRF har presenterat ett energipaket för regeringen som visar att Sveriges bönder kan producera 50 twh energi per år, vilket är lika mycket som svensk kärnkrafts elproduktion. 

LRFs förslag angående solel i energipaket som togs fram hösten 2022: 

  • Ändra gränsen för mikroproduktion. 

  • Förbättra nätkapaciteten i hela Sverige. 

  • Skattebefria egenanvänd solel. 

  • Inkludera energilagring i Klimatklivet. 

Till sidomenyn Till sidomenyn