Om solel

Genom att investera i solenergi bidrar lantbruket direkt till Sveriges omställning till en hållbar energitillförsel, vilket medför avsevärda fördelar för både ekonomi och miljö. Användningen av solceller minskar behovet av att köpa energi, vilket på sikt skyddar lantbruket mot de ekonomiska påfrestningarna av stigande energipriser. Varje kilowattimme (kWh) som genereras från solenergi bidrar till en minskad miljö- och klimatbelastning.

För lantbruket öppnar solenergi även dörren mot en framtida självförsörjning på energi. Med utvecklingen av nya energilagringslösningar, såsom batterier och vätgas, finns potentialen att nästan helt basera energiförsörjningen på solenergi. Eftersom fler fordon och redskap elektrifieras, ökar även värdet av att kunna producera sin egen elektricitet.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn Till sidomenyn

LRFs förslag i energipaket

LRF har presenterat ett energipaket för regeringen som visar att Sveriges bönder kan producera 50 twh energi per år, vilket är lika mycket som svensk kärnkrafts elproduktion. 

LRFs förslag angående solel i energipaket som togs fram hösten 2022: 

  • Ändra gränsen för mikroproduktion. 

  • Förbättra nätkapaciteten i hela Sverige. 

  • Skattebefria egenanvänd solel. 

  • Inkludera energilagring i Klimatklivet. 

Till sidomenyn Till sidomenyn