LRF Trädgård

LRF Trädgård är en branschavdelning för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter.