Omvärldsbevakning

Händelser i omvärlden påverkar de gröna näringarna i Sverige. Därför bevakar vi bland annat ekonomi, konjunktur och handelspolitik ur ett internationellt perspektiv. LRFs världsmarknadsprisindex publiceras här regelbundet. Vi lyfter också fram till exempel FAO/OECD-rapporter och andra intressanta omvärldsspaningar. 

Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakta oss

Christina Furustam

LRFs internationella expert

Telefon:

010-1844226 

E-post:

christina.furustam@lrf.se