Omvärldsbevakning

Händelser i omvärlden påverkar de gröna näringarna i Sverige. Därför bevakar vi bland annat ekonomi, konjunktur och handelspolitik ur ett internationellt perspektiv. LRFs världsmarknadsprisindex publiceras här regelbundet. Vi lyfter också fram till exempel FAO/OECD-rapporter och andra intressanta omvärldsspaningar. 

Till sidomenyn

Så påverkar den internationella prisutvecklingen det svenska jordbruket 

Råvarurapport visar stigande priser

Världsmarknadsprisindex bygger på globala priser för produktslagen kött, mejeri, spannmål, vegetabiliska oljor och socker. Indexet belyser hur den internationella prisutvecklingen påverkar det svenska jordbruket. 

Läs mer om världsmarknadsprisindex här
Råvarurapport visar stigande priser
Till sidomenyn Till sidomenyn

Marknadsläge

Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakta oss

Christina Furustam

LRFs internationella expert

Telefon:

010-1844226 

E-post:

christina.furustam@lrf.se