Digitala kurser om stärkt kunskap inför framtida extremväder.

Ökad konkurrenskraft

Hela Sverige påverkades av det extrema vädret sommaren 2018, då höga temperaturer och torka slog hårt mot svenska lantbrukare. Som ett svar på sommartorkan och de utmaningar den förde med sig föddes LRF Trädgårds satsning ”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder”, på uppdrag av Jordbruksverket. Inom satsningen har ett stort antal utbildningstillfällen genomförts runt om i Sverige. Kunskaper från dessa har nu samlats i 10 nya digitala kurser för yrkesmässiga trädgårdsodlare.

Kursernas innehåll

  • Verktyg att förebygga problemen vid extremt väder 
  • Chans att minimera intäktsbortfall 
  • Stärka branschens konkurrenskraft 

Kurserna är anpassade för trädgårdsnäringen men kan även passa för dig som är verksam inom andra delar av den gröna näringen.

Kurserna är kostnadsfria och genomförs i samverkan mellan Hushållningssällskapet och LRF Trädgård.  

Här hittar du kurserna
Europeiska jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Senast uppdaterad: 2023-07-21