Tänk på att checklistorna är förslag på saker att tänka på, men du måste själv anpassa besöket utifrån målgrupp och gårdens verksamhet. Det är också viktigt att du pratar med din besättningsveterinär om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid just din gård och vid varje enskilt tillfälle. 

Hygienråd till djurhållare som tar emot besök - (jordbruksverket.se)