Tänk på att checklistorna är förslag på saker att tänka på, men du måste själv anpassa besöket utifrån målgrupp och gårdens verksamhet.