En bra frukost gör det lättare att ta till sig undervisningen och orka med skolan. Ändå äter bara två av tre grundskoleelever frukost dagligen. Bland gymnasieeleverna är det ännu färre – bara hälften äter frukost innan de går till skolan. 

Dags för gratis skolfrukost

I Arlas undersökning, Frukostbarometern, svarar två av tre rektorer att deras skolor aldrig serverar frukost till sina elever. Samtidigt svarar 97 procent av rektorerna att en bra frukost förbättrar elevernas koncentrationsförmåga. 

Forskning visar att barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan. Kinesiska forskare jämförde kognitiva funktioner (hur vår hjärna hanterar information, bl.a. att minnas, planera, analysera, förstå och använda språk), för barn som nästan alltid åt frukost med barn som inte gjorde det.  

Resultaten visade att regelbundet frukostintag ökade barnens kognitiva förmåga, de visade helt enkelt upp bättre skolresultat. 

Alla barn får gratis lunch i skolan, varje satsad lunchkrona är en samhällsvinst på fyra kronor enligt forskning från Lunds och Stockholms universitet, men alla barn får inte frukost hemma innan de går till skolan. 

Av samma skäl som skollunchen infördes, man var orolig för att barnen inte fick i sig den näring de behöver samt att det ingår i ett jämställt samhälle att alla ska ha samma chans i skolan, så är det nu dags att införa gratis skolfrukost. 

Skolfrukost – en demokratisk rättighet?