Greppa Näringen

Vete på fält

Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna med Jordbruksverket som projektägare och med finansiering från det svenska Landsbygdsprogrammet. Satsningen erbjuder rådgivning och arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet. Syftet är att alla blir vinnare, i form av både förbättrad produktivitet, minskad miljöpåverkan och ökat förtroende hos konsumenterna.   

Arbetssättet är långsiktigt och systematiskt. Genom att rådgivaren återkommer till samma gård vid upprepade tillfällen flera år i rad kan de åtgärder som gjorts följas upp. Inom Greppa Näringen samverkar och kompletterar rådgivare med olika specialistkompetens varandra i miljöarbetet.  

Greppa Näringen startades 2001 då tillkomsten av de 16 nya svenska miljökvalitetsmålen och början av en ny period med EU:s jordbrukspolitik sammanföll. Under de senaste åren har runt 50 miljoner per år satsats på projektet, varav merparten använts för enskild rådgivning runt om i länen.  

Läs mer