Minst antibiotika i hela EU

Svenska bönder har tagit hotet om antibiotikaresistens på allvar och tack vare god djurhållning använder de idag minst antibiotika i hela EU. Friska djur behöver ingen antibiotika. 

Ryggraden i svensk djuromsorg är det förebyggande arbete som bönderna gör på gårdarna varje dag. Det gör att djuren håller sig friska och mår bra och att behovet av antibiotika är väldigt litet. 

Ibland drabbas trots allt djur av en sjukdom som kräver antibiotika. En väsentlig skillnad då är att svenska bönder så långt som möjligt behandlar enskilda djur, inte hela grupper. I många andra länder är gruppbehandling norm, i Sverige är det undantag.  

Till sidomenyn

Sverige ett föregångsland

Svensk antibiotikaförbrukning är lägst i EU. Redan 1986 drev svenska lantbrukare igenom att Sverige som första land i världen införde ett förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Allt sedan dess har Sveriges bönder arbetat tillsammans med veterinärer och myndigheter för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen.  

I övriga EU antogs ett sådant förbud först 2006 men har i många medlemsstater inte lett till samma minskning av förbrukningen. 

Högre krav på hur antibiotika ska användas

Sverige är ett litet land, men via EU får vi en större möjlighet att påverka användningen av antibiotika  även i andra länder. Under 2022 har nya regler för läkemedelsanvändning till djur börjat gälla inom hela EU. De ställer bland annat högre krav på hur antibiotika skall användas. Genom krav på gemensam rapportering kommer vi inom de närmaste åren att på ett ännu bättre sätt kunna följa antibiotikaanvändningen inom EU.  

Till sidomenyn

Friska djur behöver inte medicin 

Griskulting

Att förebygga är bättre än att bota har länge varit en ledstjärna för svenska djuruppfödare. Djurhållningen ska ge djuren möjlighet att bete sig naturligt och skötsel och djurmiljö vara sådan att problem förebyggs. 

Välj svenskt kött

Den som väljer svenskt kött bidrar till en djurhållning med friska djur, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. 

Griskulting
Till sidomenyn

Så minskar Sveriges bönder antibiotikaanvändningen

En viktig del i arbetet för friska djur är att hålla förekomsten av smittsamma sjukdomar på en så låg nivå som möjligt. Friska djur är grunden för en god djurvälfärd och ett friskt djur är ett lönsamt djur. 

Om djur blir sjuka behandlas individer, bara i undantag får hela grupper behandling.

Den dödar effektivt vissa skadliga bakterier, till skillnad mot bredspektrum-antibiotika som slår brett och därmed ökar risken för att bakterier blir resistenta. 

Till sidomenyn Till sidomenyn