Minst antibiotika i hela EU

Svenska bönder tar hotet om antibiotikaresistens på stort allvar. Genom ansvarsfull djurhållning använder de idag minst antibiotika inom hela EU. Eftersom friska djur inte behöver antibiotika, är denna strategi en grundläggande princip inom svenskt jordbruk. 

En central del av svensk djurskötsel är det kontinuerliga förebyggande arbetet på gårdarna. Det dagliga engagemanget från bonden bidrar till att upprätthålla djurens hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur minskar behovet av antibiotika.

Trots dessa förebyggande åtgärder kan djur ibland drabbas av sjukdomar som kräver antibiotikabehandling. En väsentlig skillnad är att svenska bönder strävar efter att behandla enskilda djur istället för att rutinmässigt behandla hela grupper, något som är vanligare i många andra länder.

Den som väljer svenskt kött bidrar till en djurhållning med friska djur, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. 

Till sidomenyn

Sverige är ett föregångsland

Svensk antibiotikaförbrukning är lägst i EU. Redan 1986 drev svenska lantbrukare igenom att Sverige som första land i världen införde ett förbud mot antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Allt sedan dess har Sveriges bönder arbetat tillsammans med veterinärer och myndigheter för att minska behovet av antibiotika i djurhållningen.  

I övriga EU antogs ett sådant förbud först 2006 men har i många medlemsstater inte lett till samma minskning av förbrukningen. 

Till sidomenyn

Stärkt antibiotikakontroll i EU: Sveriges roll och framtida påverkan

Sverige, har trots sin storlek, möjlighet att påverka antibiotikaanvändningen internationellt. Från och med 2022 har nya EU-regler för läkemedelsanvändning hos djur införts, vilka innebär strängare krav på antibiotikabruk. Genom krav på gemensam rapportering kommer vi inom de närmaste åren att på ett ännu bättre sätt kunna följa antibiotikaanvändningen inom EU.  

Till sidomenyn

Så arbetar svenska bönder

En viktig del i arbetet för friska djur är att hålla förekomsten av smittsamma sjukdomar på en så låg nivå som möjligt. Friska djur är grunden för en god djurvälfärd och ett friskt djur är ett lönsamt djur. 

Om djur blir sjuka behandlas individer, bara i undantag får hela grupper behandling.

Den dödar effektivt vissa skadliga bakterier, till skillnad mot bredspektrum-antibiotika som slår brett och därmed ökar risken för att bakterier blir resistenta. 

Till sidomenyn Till sidomenyn