Nu kan vi summera första omgången regionala initiativ. Totalt kom det in ansökningar från åtta av nio operativa regioner om 29 olika initiativ, summa 3 013 800 kr. Det är en en stor bredd av initiativ riktade till olika målgrupper och med olika grad av nytänkande och kreativitet.

Kriterierna som gäller vid urval är:

  • Aktiviteten är nytänkande och kreativt och sänder en tydlig signal om att vi tror på jorden, skogen och djuren.  
  • Initiativet har koppling de frågor som ingår i opinionssatsningen eller ”Tänk om framtiden” (fd Reformagendan.)
  • Initiativet har ett lösningsfokus, det syftar till att visa på hur det gröna näringslivet kan bidra med samhällsnytta och lösningen på framtidens utmaningar
    eller   
  • visar på innovation och utvecklingsvilja inom jord- och skogsbruket.  
  • Målgruppen för initiativen/aktiviteterna ska i första hand vara politiker, beslutfattare eller opinionsbildare. För initiativ som riktar sig till allmänhet ska målgruppen vara unga, 20-40 år. 

Efter genomgång och utvärdering har sju regioner fått totalt 1 179 200 kr. Se sammanställning av de initiativ som fått medel från Tänk om nedan.

Två initiativ som fått medel som ligger utanför kriterierna är Sydost/Jönköpings satsning på att göra aktiviteter med hög kvalitet vid besök på naturbruksgymnasierna och LRF Västs telefonenkät innan stämman. Dessa beviljades då vi bedömde detta som intressanta nya arbetssätt att testa inom ramen för projektet.   

Nästa möjlighet att söka medel är innan den 31 maj 2019.

Kommentar: Flera regioner sökte för utbildning/aktiviteter tillsamman med föreningen Tillväxt & Tillsyn om myndighetsutövning. Dialog pågår om hur projektet kan stöda regionernas arbete med god myndighetsutövning på ett bra sätt.

Vid frågor: Kontakta Malin Engdahl, projektledare Kraften i landet, Tänk om.

Initiativ som beviljats medel från Tänk om

Region

Rubrik

Målgrupp

Sammanfattning

Belopp  (kr)

Gotland

Plattform Gotland-myndighetsutövning

Tjänstemän på Region Gotland och statliga myndigheter 

Bussresa och gårdsbesök i två omgångar med lunch för utvalda tjänstemän. Informationsmöten på regionen. Medverka på Almedalen. Syftet är att visa på betydelsen av det gröna näringslivet och en god myndighetsutövning. 

69 000

Gävleborg/ Dalarna

Studentkasse med svensk klimatsmart mat

Konsumenter- Studenter 

Filmer och aktiviteter på högskolorna med regional kock som visar hur man kan äta billigt som student men ändå välja svenskt och klimatsamart.

120 000

Mittnorrland

Rurala marschen -Landsbygdens möjligheter 

Företagare, politiker och beslutsfattare 

Möten i form av frukostmöte för att uppmärksamma landsbygdens möjligheter. Lösningsfokus.  

50 000

Mittnorrland

Maten och klimatet

Studenter

Seminarier som visar på hur kött- och mjölkproduktion  i Västernorrland och Jämtlands län bidrar till en bättre värld. Ett seminarium i varje län. 

100 000

Mittnorrland

Maten som regional utvecklingskraft

Unga (avgångsklasser på gymnasiet)

Seminarium om Maten som regional utvecklingskraft ur ett ungt perspektiv. Seminariet har inriktning på framtidens mattrender kopplat till hur den lokala livsmedelsproduktionen ser ut i regionen och varför vi producerar det vi gör.

60 000

Skåne

Laga mat med en bonde

Politiker och tjänstemän

Politiker och tjänstemän får inbjudan att komma hem till utvalda/utbildade bönder på gårdsbesök och får också laga mat ihop. Måltiden avnjuts under samtal om svensk livsmedelsproduktion.

72 000

Skåne

Fråga Borgeby

Politiker och tjänstemän

Under Borgeby görs en aktivitet likande "Fråga Lund" men med tema jordbruk. Politiker och tjänstemän bjuds in. Kommungrupperna tar hand om gästerna från sin kommun och guidar runt innan frågestunden. 

90 700

Skåne

Kändis kylskåp

Unga konsumenter

En lantbrukare besöker och filmar en ung kändis och tittar i dennes kylskåp, diskuterar vilka varor som finns där. Hur hamnade maten i kylskåpet? Var kommer den ifrån. Vi följer en produkt från bord till jord. Tänk ”Från Sverige” och visa på detta märke. Kändisen hänger med till lantbrukaren för att se hur man producerar produkten. På detta följer ”julkalender” på Fb och Instagram med tema traditioner från lantbruk till våra dagar.

40 000

Sydost / Jönköping 

Svensk bonde i tiden, Solliden slott

Konsumenter, i första hand barnfamiljer

Utställning i parken på Sollidens slott under "Öland spirar" för att visa och skapa förståelse för det gröna näringslivet. Mat, kunskap och korta seminarier om livsmedelsproduktion. 

154 000

Sydost / Jönköping 

Oförglömliga möten

Tjänstemän länsstyrelserna

Fokus på skogen och dess bidrag tillsamhället. Koppling till god myndighetsutövning.

50 000

Sydost / Jönköping 

Relationsmöten

Riksdagsledamöter

Möte mellan LRF och riksdagsledamöter på tema som respektive regionstyrelse väljer. Tydligt lösningsorienterat fokus.

50 000

Sydost / Jönköping 

LRF U på naturbruksgymnasier

Elever på skolorna

Elever får träffa LRF U i kvalificerade aktiviteter. Intressera dem för att engagera sig i LRF Ungdomen.

40 000

Väst

Kommungruppsläpp

Politiker och medlemmar

Under trivsamma former träffas kommungrupp, politiker och medlemmar och diskuterat frågor som är viktiga för det gröna näringslivet. Processledare från regionen. Hitta nya engagemangformer för medlemmar under samtidig påverkan. (Budget ligger på att 10 kommungrupper hänger på.) 

150 000

Väst

Telefonenkät

Medlemmar

Automatiskt rings alla medlemmar i LRF VG upp och Sofia manar till att de ska agera via tonval.

35 000

ÖSÖ

Vättenrundan och O-ringen

Konsumenter

Banderoller, flaggor med budskap om "Välj svenskt". Kock i monter som lagar och bjuder på smakprov av mat från Östergötland. Bjuder på Naturens sportdryck Mjölk.

98 500