Emilia Astrenius Widerström

Opinionssatsning

I denna satsning vänder sig LRF framför allt till konsumenter, men även i viss mån politiker och beslutsfattare. Den ska få fler att bry sig om vad de äter, och att förstå på vilket sätt svensk mat är hållbar ur olika aspekter, inte minst ur klimatperspektiv.