Det råder inga tvivel om att kommunikationslandskapet nu i grunden stöps om.

För inte så länge sedan krävdes det en hel nation för att skapa en TV-kanal. BBC eller SVT. Nu har vi alla har vår egen TV-kanal i mobilen. Om masskommunikation präglades av att en sändare kunde nå många människor och att den som hade mest pengar kunde nå flest så råder idag andra lagar.

Nu ersätts traditionella kanaler allt mer av konversationer. Via plattformar som Facebook, Instagram och Snapchat kommunicerar vi hela tiden med varandra. Detta får naturligtvis konsekvenser för den som vi nå ut eller påverka.

Hårdvalutan i det nya kommunikationslandskapet är att skapa samtalsämnen som andra vill berätta vidare om i sina konversationer. Vi människor är intresserade av andra människor, snarare än varumärken.

Och jag skulle vilja säga att detta i allra högsta grad påverkar förutsättningarna för en aktör som LRF. Det som brukar kallas påverkansarbete förändras naturligtvis också, vare sig det handlar om att förändra opinionen eller direkta politiska beslut.

Enkelt uttryckt kan man säga att kommunikationen måste vara mer personlig (och helst bygga på en eller flera personligheter) och mera dialoginriktad. Dessutom påverkas politiker som alltid också av opinionen. Om samtalen går i en riktning kommer politiken att förhålla sig till denna.

Med allt detta vill jag inte säga att det innebär att de traditionella medierna spelat ut sin roll. Däremot har deras betydelse minskat och de påverkas också av sociala medier och finns ju även där. Ordet klickjournalistik (att det gäller att få många klick och delningar på artiklar) bygger ju just på detta.

Jag tror att möjligheterna för LRF i allt detta är fantastiska. Människor är intresserade av mat och möjligheten till dialog om matens glädjeämnen och effekter på miljö och hälsa är omfattande. Landets bönder är intressanta personligheter som arbetar nära djur och natur och med att producera den glädjefyllda och livsnödvändiga maten.

Många andra branscher och företag skulle drömma om att ha de förutsättningar som landets bönder har. Att LRF nu i sin nya hållbarhetskampanj inleder en dialog med landets konsumenter är därför helt rätt väg att gå.

Per Schlingmann
Kommunikationsstrateg