LRF bygger vidare på sitt framgångsrika koncept "Jag bryr mig", som funnits på Facebook en tid. Konceptet syftar till få fler att inse varför – men framför allt hur de kan bry sig mer, om sin hälsa, om sin planet, och om svenskt jordbruks roll i att skapa en hållbar framtid – genom att välja svensk mat.

Projektet ska inte bara nå så många som möjligt, utan också åstadkomma beteendeförändringar. Många konsumenter vill handla svenskt, men de behöver en knuff för att verkligen välja rätt i butikshyllan och fråga efter svensk mat på restauranger.

Peter Borring, Skänninge, Östergötland, är en av de bönder som medverkade i annonser i tryckta landsorts- och rikstidningar.

Annonskampanjer

Aktiviteterna på Jag bryr migs Facebook-konto intensifieras, och ett konto ska även öppnas på Instagram. En stor annonskampanj i drygt 60 riks- och landsortstidningar, där flera LRF-bönder medverkar, har redan avverkats.
Konsumenterna får i Jag bryr mig möta människorna bakom maten, och upptäcka att bönder och skogsägare har lösningarna till många av samhällets utmaningar. Annonserna i tidningarna hade en räckvidd på runt 4,5 miljoner personer. Men det blir mer rena annonser , bland annat i olika  play-kanaler, och i sociala medier.

Webb-plattform

Även en kampanjwebbsida som vänder sig till konsumenter och allmänheten kommer att tas fram. Det blir också artiklar om svensk produktion  i utvald populärpress. Dessutom ska  ett flertal filmer produceras, till exempel filmer som visar upp bondens smarta produktion.

Nya samarbeten

Det finns många delar i projektet – och målgrupper – så budskap och innehåll kommer att förpackas på varierande sätt och publiceras i olika kanaler. I projektet ges möjlighet att testa nytt, för att tillföra LRFs ordinarie arbete nya idéer och sätt att jobba på. Här undersöker LRF till exempel opinionsbildande samarbeten med nya aktörer, bland annat med Riksidrottsförbundet .