Genom nättidningar och streamingtjänster som TV4 Play och Youtube har annonser visats över 4 miljoner gånger. I somras togs även annonser fram till SJ-tåg runt om i landet. Under året har kampanjen riktat sig till en yngre målgrupp som kanske vanligtvis inte kommer i kontakt med LRF och den unga målgruppen vistas främst på internet. 

- Vi har riktat oss till millennials eftersom den här gruppen är framtidens makthavare och konsumenter. Vi vill säkerställa att vi kommer ha en stark efterfrågan på svenska råvaror i framtiden och vi vet via målgruppsundersökningar att den unga målgruppen har lite lägre kännedom om den svenska hållbara produktionen, säger Sofia Lindblad projektledare för opinionssatsningen inom Tänk om där #Jagbryrmig ingår. 

Profiler i sociala medier  
I samband med kampanjen har LRF samarbetat med kända profiler på Instagram och i olika bloggplattformar. Några av de profiler som  medverkat i kampanjen är kockarna Zeina Mourtada och Catarina König, radioprogramledaren Klara Doktorow och vintageinspiratören 
Elsa Billgren. Profilerna har själva fått tolka budskapet om att välja
svenskt  utifrån sin egen plattform och vad deras följare tycker om
att se.

Varje dag gör vi tusentals val
Under en dag gör vi människor tusentals val, både medvetna och omedvetna. Genom att belysa just valsituationen har  #Jagbryrmig  velat lyfta fram det positiva i att välja svenska råvaror och därmed leva hållbart och klimatsmart. Målet har varit att få unga människor att gå
från tanke till handling och köpa svensk mat. Under hösten kommer kampanjen att fortsätta för att nå och påverka denna viktiga målgrupp. 

- Vi valde att uppmärksamma unga konsumenter på att aktivt välja svenskt i butiken vilket bidrar till massa positiva  mer-värden. Kampanjen ger oss möjlighet att både lära unga om svensk mat och att påverka dem i en valsituation, fortsätter Sofia Lindblad.

Fakta #jagbryrmig:  

  • På TV4 Play nåddes 146 722 unika tittare.
  • På Youtube visades två olika filmer, en 30-sekunders och en 6-sekunders. Hela 49,1% valde att titta klart på hela 30-sekunders filmen vilket är mycket högre än det normala.
  • Via sociala medier nådde kampanjen ut till 1 360 000 unika användare.
  • Annonserna på SJ:s regionaltåg var placerade på brickbord under 9 veckor och trafikerade Stockholm-Uppsala, Stockholm-Eskilstuna/Örebro samt Stockholm-Dalarna, Falun och Mora. 3,5 miljoner förväntas ha sett annonserna.

 

Vill du ta del av kampanjen följ LRFJagbryrmig på Instagram och Facebook, samt läs mer på sverigesbönder.se.